Trafikverket

Fyra procent har dubbel risk att dö i trafiken

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 09:15 CEST

96 procent använder bilbälte i personbil enligt de senaste mätningarna från Väg och Transportforskningsinstitutet. Men fortfarande är det fyra procent som sätter alla andra säkerhetssystem i bilen ur spel. I tätort är bältesanvändningen cirka 90 procent, enligt NTFs senaste mätning och den avslöjar att användningen är lägst i mindre kommuner.

NTF, Polisen och Trafikverket genomför en nationell temavecka 13-19 september med fokus på mindre kommuner med låg bältesanvändning.  Polisen genomför övervakning av bältesanvändningen, medan NTF-förbunden stöttar upp med dialogverksamhet.

Enligt beräkningar från Trafikverket skulle 40 liv sparas om bältesanvändningen uppgick till 99 procent för hela riket. Det är en stor potential och en viktig del är att öka bilbältesanvändningen i kommunerna, särskilt om man betänker att det som regel är de befolkningsmässigt minsta kommunerna i länen som bilbältesanvändningen är som lägst. Där förekommer att endast sex av tio förare använder bältet.

Redan i låga hastigheter kan bältet utgöra skillnaden mellan liv och död. I hastigheter under 50 kilometer i timmen slår du med stor kraft i ratten, vindrutan eller andra delar av bilen om du inte har bilbälte. Krafter tillräckliga för att omkomma.

Bilbältet är ett säkerhetssystem som reducerar risken att dödas eller skadas vid en kollision med cirka 50 procent, trots det så väljer vissa människor att sitta obältade. Bor man på mindre orter bedöms risken att skadas eller dödas som liten. Där krävs en ökad insikt och intensifierad övervakning.

VD Jan Sandberg, NTF, Stockholm, tfn 070-580 30 00 
Trafikansvarig Tomas Andersson, Rikspolisstyrelsen, tfn 070 - 559 49 60
Trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall, Trafikverket, tfn 0243 -758 10