Linköpings kommun

Fyra stora städer möts inför Sverigeförhandlingen

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 08:00 CET

Kommunstyrelsernas ordförande från Borås, Jönköping, Linköping och Norrköping har träffats för utbyta erfarenheter inför de kommande förhandlingarna med den så kallade Sverigeförhandlingen. I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår bland annat att hitta finansiering för nya höghastighetsbanor för järnväg.

De fyra kommunerna ligger längs det viktiga stråket mellan Stockholm och Göteborg, där Götalandsbanan är planerad. Götalandsbanan är fortsättningen på den redan beslutade Ostlänken mellan Stockholm och Linköping.

De fyra städerna är jämnstora och är viktiga regionala centrum för näringsliv, utbildning, sjukvård. Städernas befolkning varierar mellan 110 000 och 150 000 invånare och alla har en stark befolkningsökning. De har en gemensam befolkning på över en halv miljon invånare.

Inför vårens förestående förhandlingar om nya höghastighetsbanor med Sverigeförhandlingen har kommunerna behov av att jämföra sina förutsättningar och utbyta erfarenheter. Förutom finansiering handlar det om olika lösningar för nya resecentrum, utbyggnad av kollektivtrafik och planering för nya bostäder och arbetsplatser.

Kommunerna möttes under tisdagen på den stora nationella konferensen Transportforum i Linköping. De som möttes var respektive kommunstyrelses ordförande; Ulf Olsson (S), Borås, Ann-Marie Nilsson (C), Jönköping, Kristina Edlund (S), Linköping och Lars Stjernkvist (S), Norrköping.

Senare under dagen möttes hela styrgruppen för alla kommuner längs Götalandsbanan.

Foto på kommunstyrelsernas ordförande bifogas nedan.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.