Älvsbyns kommun

Fyrkanten en framtidsregion

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 09:36 CET

Fyrkantskommunerna är framtidens arbetsgivare. Fram till år 2015 behöver kommunerna i fyrkanten rekrytera 12 850 medarbetare. Behovet finns inom samtliga kommunala verksamheter.

Fyrkanten är en framtidsregion. Möjligheten till spännande och intressanta arbeten, såväl inom skola, vård och omsorg som tekniska områden, kommer att finnas inom kommunernas verksamheter.

Rekryteringsbehovet beror till stor del på ett kommande generationsskifte, när den stora gruppen 40-talister går i pension. Fram till år 2015 beräknas antalet avgångar bli ca 12 200 medarbetare.

Samtidigt sker också en verksamhetsökning, framförallt inom området Äldre och funktionshindrade och förskolan. Andelen äldre i samhället ökar med i genomsnitt nästan 2 procent per år och inom förskolan ökar antalet barn i åldern 1-5 år fram till år 2015. Detta gör att antalet månadsanställda beräknas öka med drygt 600 medarbetare fram till år 2015.

Det är viktigt att se regionen som en gemensam arbetsmarknad och att fyrkantskommunerna kompletterar varandra som både bostadsort och arbetsgivare.

Rapporten kommer att utgöra underlag för strategiska diskussioner mellan de fyra kommunerna i regionen kring den framtida kompetensförsörjningen.

Läs hela rapporten
Rekryteringsprognos för kommunerna i fyrkanten (Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn)
http://www.alvsbyn.se/kommun/dalis2.nsf/vyFilArkiv/personalprognos_fyrkanten.pdf/$file/personalprognos_fyrkanten.pdf

En prognos för enbart Älvsbyns kommun kommer inom kort.

För mer information:
Personalchef Viveca Clementson, tel 0929 – 171 18.