MK MarknadsKommunikation

G:ssons El sätter människan och personalen i centrum

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2016 09:00 CET

I december 2015 blev G:sson El i Södertälje arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001. Åke Söderström på Certway har väglett företaget i processen. Företaget utför servicearbeten samt entreprenader inom el och tele och har 34 anställda. Med certifieringen vill företaget visa att de sätter människan i centrum och att de tar arbetsmiljöarbetet på allvar.

Ett företag i framkant vad gäller arbetsmiljö

Företaget var redan innan både kvalitets- och miljöcertifierade. ”Arbetsmiljöcertifiering leder till bättre kvalitets- och miljöarbete” säger Nicklas Gustavsson, VD på G:ssons El. ”Vi har fått verktyg att arbeta konkret med arbetsmiljö” säger Nicklas vidare, ”personalen har bättre förståelse t.ex. hur man kan använda avvikelserapporterna på ett bättre sätt i verksamheten.

Både ledning och personal bidrar till en god arbetsmiljö som är säker

Arbetsmiljöutbildning hölls för all personal där montörerna fick sitta i grupper och arbeta med riskbedömningar, hur skyddsronderna skulle organiseras och vilka arbetsmiljöaspekter som var viktiga. Hela företagets arbetsmiljöarbete kunde sedan grundas på detta arbete. I och med detta blev personalen involverad på ett helt annat sätt, där de förstod att både ledning och de själva är ansvariga för en god och säker arbetsmiljö.

Certways roll var att vägleda, utbilda och ge förslag på hur de kan komma vidare

G:ssons El hade redan innan ett aktivt arbetsmiljöarbete men kan i och med certifieringen ta arbetet till nästa nivå. ”Det var ett roligt företag att arbeta med just för att både ledning och medarbetare var så engagerade och involverade” säger Åke Söderström, konsult på Certway. Bland annat införde företaget en trivselenkät som kommer att genomföras med personalen, tillsammans med den enkät som företagshälsovården gör så kommer dessa att ge ett väldigt bra underlag för arbetsmiljöförbättringar.

Lätt och fort att införa systemet

Arbetsmiljöimplementeringen och certifieringen gick fort, på tre månader. Det beror dels på att ledningen var så engagerad, dels fanns det ett arbetsmiljöarbete redan innan och för att personalen var så engagerade hela vägen.

Beröm från certifieringsrevisorn för engagemanget

Certifieringsrevisorn hade flera positiva synpunkter vid steg 2-revisionen. Bland annat att företaget har arbetat föredömligt med implementeringen av arbetsmiljöarbetet, det stora engagemanget från högsta ledningen.

Fakta G:ssons El

G:ssons El AB är beläget i Södertälje med en omsättning på ca 45-50 miljoner kronor. Företaget har 34 anställda och utför servicearbeten samt entreprenader inom El och Tele för framförallt större fastighetsägare, byggare samt kommunal- och landstingsbolag. Mer information: www.gssonsel.se

Fakta Certway

Certway är specialister på att vägleda företag och organisationer till certifieringar inom ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001, AFS 2001:1, EN1090, FR2000 och ISO3834. Vi har väglett över 150 till certifieringar och verksamhetssystem. Mer information hittar du på: www.certway.se.

Kontaktuppgifter: Marie Jansson, säljkoordinator, 08-449 87 49, marie@certway.se.  

Det här är ett pressmeddelande som publicerats av Monika Källström, 0763-69 43 50

mkallstrom@gmail.com