G5 Entertainment AB

G5 Entertainment: Kvartalsrapport, januari-december 2009

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 10:12 CET

(Aktietorget: G5EN)

PRESSRELEASE 2010-02-26

* Koncernens intäkter för perioden januari-december 2009 var 9 019 KSEK (2 271 KSEK för första kvartalet, 2 413 KSEK för andra kvartalet, 2 912 KSEK för tredje kvartalet och 1 423 KSEK för fjärde kvartalet). Det är en minskning med 36 procent jämfört med 14 177 KSEK för samma period 2008.

* Rörelseresultatet (förlust) för perioden januari-december är -312 KSEK (förlust på -545 KSEK för första kvartalet, positivt resultat på 455 KSEK för andra kvartalet, positivt resultat på 948 KSEK för tredje kvartalet samt förlust på -1 170 KSEK för fjärde kvartalet). Det kan jämföras med ett positivt rörelseresultat på 1 957 KSEK för samma period 2008. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2009 påverkades av en engångsavskrivning på 887 KSEK som är relaterad till den verksamhet inom kontraktsbaserad spelutveckling som G5 nu har lämnat. Före avskrivningen var rörelseresultatet positivt för perioden januari-december och uppgick till 575 KSEK.

* Förlusten per aktie för perioden januari-december är -0,07 SEK.

* Koncernens intäkter och rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2009 minskade tillfälligt jämfört med tredje kvartalet 2009, men kommer att repa sig under det första kvartalet 2010 och nå rekordnivåer. Minskningen av resultatet för fjärde kvartalet 2009 beror på koncernens exit från kontraktsbaserad utveckling, ett oväntat svagt resultat för de tredjepartsspel som lanserades under tredje kvartalet och en engångsavskrivning som är relaterad till verksamheten inom kontraktsbaserad utveckling, som G5 nu har lämnat.

* Ledningen räknar med att koncernens intäkter kommer att återhämta sig och uppgå till 3 030 KSEK under första kvartalet 2010, med ett rekordhögt rörelseresultat på 1 050 KSEK, tack vare ökad försäljning efter semesterperioden och nya starka spellanseringar i slutet av december samt i januari och februari.

* Intäktsstrukturen för perioden januari till december: förlagsintäkter: 66 procent, spelutveckling som grundar sig på förlagskontrakt: 32 procent, affärslösningar: 2 procent. Intäktsstrukturen för perioden oktober till december: förlagsintäkter: 86 procent, spelutveckling som grundar sig på förlagskontrakt: 10 procent, affärslösningar: 4 procent. Kontraktsbaserad spelutveckling kommer inte att generera några intäkter under första kvartalet 2010.

* 2009 innebar betydande förändringar av mobilspelsområdet. I och med introduceringen av App Store 2008 skapade Apple en direkt länk från mobilspelsutvecklarna till konsumenterna. Under 2009 blev iPhone en viktig mobil spelplattform, och många mobilspelsförlag avslutade eller minskade sin utveckling av spel för traditionella mobilspelsplattformar som Java och BREW. Under 2009 slutförde G5 omvandlingen av bolagets affärsmodell från att utveckla spel för andra förlag till att utveckla och publicera sina egna spel samt publicera spel från tredjepartsutvecklare. G5 är nu ett förlag som arbetar med många olika plattformar och digitalt distribuerar sina spel till spelare världen över via plattformar som Apple iPhone, pc och Sony PlayStation®.

* Företaget har haft en snabb tillväxt i sin förlagsverksamhet. Intäkterna från publicering av koncernens egna spel och tredjepartsspel uppgick till 5 500 KSEK under 2009, jämfört med 2 600 KSEK under 2008. Bara under det första kvartalet 2010 väntas intäkterna från förlagsverksamheten uppgå till 3 050 KSEK, mot 908 KSEK för första kvartalet i fjol.

* Omvandlingen från utvecklare till förläggare blev möjlig tack vare att man med koncernens egna och förvärvade speltillgångar samt det kapital man attraherade under 2008 lyckades producera en rad framgångsrika spel för iPhone-, Play Station- och pc-plattformar. Dessa genererade tillräckligt med intäkter för att G5 helt skulle kunna upphöra med kontraktsbaserad utveckling. Tack vare företagets kostnadseffektiva utvecklingskontor i Ukraina kunde övergången genomföras med tillgängligt kapital. 50 procent av koncernens förlagsintäkter under tredje och fjärde kvartalet 2009 kom från spel som Shape Games Inc producerat, eller som var baserade på spel från Shape Games - det företag som G5 förvärvade under perioden 2008-2009.

* Under det fjärde kvartalet 2009 lanserade G5 sina första minispel för PSP - Mahjongg Artifacts 2 och Stand O'Food. Spelen är tillgängliga världen över som digital nedladdning på PlayStation Store. G5:s ledning bedömer att marknaden för PSP-minispel fått en bra start och fortsätter att utveckla för den plattformen under 2010. Den 17 december 2009 blev det möjligt att köpa och spela alla PSP-minispel på spelkonsolen PlayStation 3, vilket haft positiv effekt på minispelsförsäljningen.

* I december lanserades pc-casualspelet Virtual City som digital nedladdning med 1 timmes gratisspel. Först skedde detta exklusivt via www.g5e.com, och därefter på alla större casualspelportaler. Spelet tog sig in på topp 100-listan för de mest populära portalerna.

* iPhone-spelet The Mystery of the Crystal Portal utvecklades och lanserades. Spelet är utvecklat och publicerat av G5 Entertainment under licens från Artogon Corp.

* Ledningen beslutade att det projekt med ett ledande mobilspelsförlag som baseras på intäktsdelning och presenterades den 28 oktober 2008 inte ska fullföljas, eftersom det är lönsammare att satsa på koncernens egna spel, och då förlaget avvecklade sin verksamhet som mobilspelsförläggare under 2009. I enlighet med revisorernas krav bokfördes projektet som en intäkt på 887 KSEK under det fjärde kvartalet 2008. Under det fjärde kvartalet 2009 ska motsvarande belopp skrivas av. Denna engångsavskrivning är relaterad till den verksamhet G5 lämnade under 2009, och är inte kopplad till G5:s förlagsverksamhet.

* G5 fortsätter att tillhandahålla teknisk support av MIDS-lösningen enligt avtalet med Vimpel Communications för 2009, och avtalet förväntas också bli förlängt under 2010. Ledningen väntar på att exklusivitetsvillkoren med VimpelCom ska löpa ut så att man kan vända sig till andra ryska operatörer som skulle kunna vara intresserade att licensiera systemet. Exklusivitetsvillkoren går ut i början av 2011, och avsikten är att börja ta kontakt med andra operatörer under det fjärde kvartalet 2010.

* G5 ökade sitt ägande i Shape Games Inc. till 100 procent. G5 planerar att utveckla Shape Games egna spelkoncept ytterligare genom att ta befintliga spel till nya plattformar och släppa nya spel inom respektive spelkoncept. Att G5 nu äger 100 procent av Shape Games gör det lättare, ger en enklare bolagsstruktur och skapar förutsättningar för lägre kostnader inom koncernen. G5 optimerade också strukturen på sina ryska dotterbolag genom att avveckla G5 Software LLC och G5 Mobile LLC från koncernen. All verksamhet i Ryssland sker nu via G5 Holding RUS LLC.

* Det preliminära datumet för ordinarie bolagsstämma är den 1 juni 2010. Årsredovisningen för 2009 kommer att finnas på företagets webbplats från och med den 17 maj 2010. Mot bakgrund av resultatet för 2009 och koncernens behov att finansiera tillväxten under 2010, kommer styrelsen att föreslå att ingen utdelning lämnas för 2009.

* Denna kvartalsrapport har inte reviderats av bolagets revisor.

Viktiga händelser efter periodens slut

* iPhone-spelen Jane's Hotel och Supermarket Management lanserades. Jane's Hotel för iPhone är publicerad av G5 Entertainment under licens från Realore Studios. Supermarket Management för iPhone har utvecklats och publicerats av G5 Entertainment under licens från Playful Age.
* I februari 2010 tillhörde iPhone-spelen The Mystery of the Crystal Portal och Jane's Hotel de största kassasuccéerna på App Store i bland annat
Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Österrike. Dessutom tog de sig in på listorna över de 100 mest köpta spelen på dessa och flera andra marknader.

* Tolv månader efter lanseringen av G5:s första iPhone-spel i februari 2009 hade företagets spel för iPhone laddats ner över 2 500 000 gånger.

* Efter att Apple presenterat sin iPad meddelade G5 att befintliga och kommande spel kommer att vara kompatibla med iPad.

* Från och med januari 2010 satsar G5 alla utvecklingsresurser på att producera företagets egna spel, och man har inga eftersläpande kontraktsarbeten - vilket innebär att fler spel kommer att publiceras under 2010 jämfört med 2009.

* Genom kontoret i Ukraina har G5 utökat sin utvecklings- och marknadsavdelning. Verksamheten i Ukraina etablerades i början av 2008 genom en joint venture mellan G5 och en lokal partner, och är nu företagets främsta utvecklingskontor. Det innebär också betydande kostnadsfördelar jämfört med Moskva, där koncernen först utvecklade sina spel. Antalet medarbetare i Ukraina är nu 40. I Moskva, där man som mest hade 47 anställda 2007, bantade man personalstyrkan till 17 i februari 2010. G5-ledningen uppskattar att kontoret i Ukraina bara under 2009 minskade utvecklingskostnaderna med drygt 4 MSEK.

Mer information kan hittas på www.g5e.se/corporate
För ytterligare information kontakta: investor@g5e.se

Om G5 Entertainment AB (publ)
G5 Entertainment AB är utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara spel för mobilen och pc:n samt för stationära och bärbara konsoler. G5 började som världens ledande utvecklingsstudio för mobilspel, och utvecklade spel baserade på populära titlar för Electronic Arts, Disney och THQ. Numera utvecklar och publicerar G5 sina egna spel som är familjevänliga, lätta att lära sig och passar en bred publik av såväl erfarna spelare som nybörjare. G5 äger ett antal välkända pc- och iPhone-spelkoncept som exempelvis Supermarket Mania, Stand O' Food och Mahjongg Artifacts, och satsar på att skapa nya spel samt konvertera företagets redan etablerade speltitlar till nya plattformar. G5:s spel riktar sig till den allt större marknad som består av över 200 miljoner spelare av casualspel för pc, fler än 40 miljoner användare av Apple iPhone-telefoner samt de drygt 52 miljoner Sony PSP-enheter som hittills har sålts. I takt med att man konverterar sina spel till nya plattformar, kommer G5 att expandera ytterligare.
Dessutom utvecklar och säljer G5 licenser av MIDS, en lösning för gränssnittsdesign för trådlösa operatörer och mobiltillverkare. MIDS-lösningen används bland annat av Rysslands ledande mobiloperatör, Vimpel Communications (Beeline).