Abridge AB

Gå från service till serviceaffär

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 07:38 CET

Trampa inte i resursfällan när du utvecklar nya servicetjänster

Tjänsteutveckling är en dynamisk process som bygger på tät interaktion med kunderna tidigt i utvecklingsfasen, därför behöver inte alla resurser finnas på plats när ett industriföretag lanserar en ny tjänst på marknaden. Det diametralt omvända gäller för utvecklingen av nya produkter.

Många industriföretag tvekar att utveckla nya servicetjänster därför att man anser sig inte ha ”rätt” resurser i form av personal och annat på plats innan man går ut på marknaden - eller påbörjar utvecklingen av en ny tjänst. Det kallar vi att gå rakt in i resursfällan! Vänd på steken! Det är så man utvecklar nya servicetjänster. Rätt resurser säkerställer du under resans gång. Först när du verkligen vet att du har ett erbjudande som kunderna är villiga att betala för ser du över vilka kompetenser som saknas, säger Gunnar Sandberg VD på Abridge AB.

En avgörande del i utvecklingsförloppet är följaktligen att lyckas vinna kundens öra och förtroende, att verkligen förstå vad varje kund har för unika utmaningar. Lättare sagt än gjort, men oklar luddig information är förödande och kan vilseleda hela processen. Botemedlet stavas kontinuerlig kontakt med befintliga och potentiella kunder via kundvärdesundersökningar. När man utvecklar nya serviceerbjudanden bör man fortlöpande genomföra både interna och externa mätningar som leder fram till ett stabilt erbjudande. Företaget går då från att enbart tillhandahålla akut service till att erbjuda sina kunder en väl utvecklad serviceaffär.

Vandring i SLA trappan är resan från service till serviceaffär

  • Det första steget i SLA trappan handlar om reservdelsaffären därefter ligger fokus på att teckna avtal med kunder.
  • Tecknande av avtal ger en ypperlig chans att stärka kundrelationen, öka intäkterna och ger en bättre planering av hela eftermarknadsverksamheten.
  • Undersökningar visar att hela 50% av serviceintäkterna är direkt kopplade till tecknade avtal i ett industriföretag.

Läs mer om SLA trappan här

För mer information, vänligen kontakta:

Gunnar Sandberg, VD Abridge AB
Mobil: 0708 614346
Gunnar.sandberg@abridge.se

Abridge är en konsult inom Service Management med affärsutveckling som spetskompetens. Vi hjälper svenska industriföretag att tjäna mer pengar på sina tjänster genom en bättre säljkunskap, tydligare processer och bättre systemstöd. www.abridge.se