Sveriges Makalösa Föräldrar

Går det att få en likvärdig straffmyndighetsålder som när man blir myndig?

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 07:00 CEST

Makalösa ungdomsgruppen är ett EU-finansierat projekt för
att skapa och stödja möten mellan unga och beslutsfattare.

Vårt event i Almedalen 3 juli var en del av detta projekt,
där ungdomarna själva utformade tre olika frågemetoder i sitt möte med
politikerna.

Fram till valet så kommer vi med regelbundenhet presentera
olika kortfilmer, som visar på politikers olika syn vad gäller frågor från
jämställdhet till betyg.

Denna gång är det Moa som ställer en fråga till nedan
politiker:

Hej, jag heter Moa och jag är 15 år! Jag undrar varför jag är
straffmyndig när jag fyllt 15 år, men får inte rösta förrän jag fyller 18 år?
Hur kan det komma sig att jag är mogen nog för att dömas för ett brott jag
gjort, men jag får inte vara med och påverka samhället förrän jag har fyllt 18
år? Tycker ni att det ska vara såhär?

Filmen finns att titta på här. Här
kan du läsa mer om vårt event.

SSU: Shaniaz Hama Ali

Grön Ungdom: Carolina Bruseman

Ung Vänster: Tove Liljeholm

FI: Jenny Sandsten

CUF: Jonny Cato Hansson

SDU: Gustav Kasselstrand

LUF: Linda Nordlund

KDU: kom ej

MUF har tackat nej till vårt event på både Nordiskt Forum
och Almedalen.

Sveriges Makalösa Föräldrar är en partipolitiskt och
religiöst obunden intresseorganisation som arbetar aktivt för att förbättra
ensamföräldrars och deras barns villkor.

www.makalosa.org


Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.