Sveriges Makalösa Föräldrar

Går det att satsa på mer livskunskap i skolan?

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 07:00 CEST

Makalösa ungdomsgruppen är ett EU-finansierat projekt för
att skapa och stödja möten mellan unga och beslutsfattare.

Vårt event i Almedalen 3 juli var en del av detta projekt,
där ungdomarna själva utformade tre olika frågemetoder i sitt möte med
politikerna.

Fram till valet så kommer vi med regelbundenhet presentera
olika kortfilmer, som visar på politikers olika syn vad gäller frågor från
jämställdhet till betyg.

Denna gång är det Elsa som ställer en fråga till nedan
politiker:

Hej, jag heter Elsa och är 12 år! Jag känner mig inte alltid
trygg i skolan, och inte heller på väg hem. Varför är det så viktigt att vi lär
oss om krig i skolan, men vi får inte lära oss något om fred, och om hur vi ska
respektera och värna om varandra? Med mer pengar från regeringen kan vi satsa
på mer livskunskap i skolan, och jag tror det kan minska våld och övergrepp mot
både killar och tjejer. Vad tror ni?

Filmen finns att titta på här. Här
kan du läsa mer om vårt event.

SSU: Shaniaz Hama Ali

Grön Ungdom: Carolina Bruseman

Ung Vänster: Tove Liljeholm

FI: Jenny Sandsten

CUF: Jonny Cato Hansson

SDU: Gustav Kasselstrand

LUF: Linda Nordlund

KDU: kom ej

MUF har tackat nej till vårt event på både Nordiskt Forum
och Almedalen.

Sveriges Makalösa Föräldrar är en partipolitiskt och
religiöst obunden intresseorganisation som arbetar aktivt för att förbättra
ensamföräldrars och deras barns villkor.

www.makalosa.org


Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.