Nätverket mot gynekologisk cancer

Går det att skydda sig mot gynekologisk cancer? Fråga några av Sveriges främsta experter på Gyncancerdagen 2013!

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2013 16:02 CEST

PRESSINBJUDAN

Nätverket mot gynekologisk cancer bjuder in till Gyncancerdagen 16 april, ett öppet seminarium om gynekologisk cancer riktat till såväl allmänheten som vårdpersonal och experter.

Seminariet tar bland annat upp hur man kan skydda sig mot gynekologisk cancer, vad vaccination mot HPV innebär och vilka symtom äggstockscancer kan ge. Några av Sveriges främsta experter på gynekologisk cancer medverkar. 

Tid och plats: 
tisdagen den 16 april, klockan 17:00 - 20:00, Södra Teatern i Stockholm. 

PROGRAM GYNCANCERDAGEN

17.00 Intro av dagens moderator  Thérèse Kärrman, Ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer.

PREVENTION

HPV- Vaccinering, varför är det så viktigt? 
Hur har vaccinationerna kommit igång över landet. Hur ser utmaningarna ut? Hur får man flickor att vaccinera sig. Vilka farhågor är vanligast och hur bemöter man dem. Visionen för ett HPV-fritt samhälle är den möjlig? Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska Institutet, Solna

HPV - test? Vad gör de för nytta?
Hur fungerar de? Varför borde man använda dem i primärscreeningen? Varför används de inte? Hur ser utmaningarna ut? Hur ser framtiden ut? Matts Olovsson, docent och överläkare på kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Symtom av äggstockscancer, är de upptäckbara?
Screeningprogram för äggstockscancer, ligger det i en nära framtid? Christer Borgfeldt, docent och överläkare vid Kvinnokliniken vid Skånes universitetssjukhus, Lund

Cellprovtagningar – fortfarande lika viktig, men varför?
Hur får man kvinnor att gå på sina cellprovtagningar? Hur ser statistiken ut? Kristina Elfgren, överläkare, Kvinnokliniken, KS

Diskussion: Ska HPV-test användas i primärscreeningen?
Hur har Stockholmsförsöket gått hittills? Diskussion med Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska Institutet, Solna och Matts Olovsson, docent och överläkare på kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Diskussion om äggstockscancer
Hur når vi ut med information om symtom på äggstockscancer. Hur väcker vi primärvården att få upp ögonen för just äggstockscancer? Diskussion med Amelia Adamo, chefredaktör M-magasin och Christer Borgfeldt, docent och överläkare vid Kvinnokliniken vid Skånes universitetssjukhus, Lund

PAUS (18.30-18.50)

BEHANDLING

Gynekologisk cancer i Sverige idag
En beskrivning av statistiken för gynekologisk cancer i Sverige.

Utmaningar och framsteg
Vilka är de största utmaningarna, vilka framsteg har gjorts, hur hjälper RCC-processen just gynekologisk cancer? Kjell Bergfeldt, överläkare, onkologiska kliniken, KS

Robotkirurgi – är det framtiden?
Ett resonemang kring olika slags kirurgiska tekniker. Henrik Falconer, Överläkare. Kvinnokliniken. Sektionen för malign gynekologi. Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Debattpanel
Varför ser det olika ut i landet? Hur kan en patient veta att hon får den bästa tillgängliga be- handlingen. Hur får man hjälp till en second opinion? Diskussion med Henrik Falconer, Överläkare. Kvinnokliniken. Sektionen för malign gynekologi. Karolinska Universitetss jukhuset, Solna, Christer Borgfeldt, docent och överläkare vid Kvinnokliniken vid Skånes universitetssjukhus, Lund, Kjell Bergfeldt, överläkare, onkologiska kliniken, KS och Lars Joakim Lundquist (M) biträdande Hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

Vårdprogram – “Visst får du bästa behandlingen!”
En undersökning gjord av Nätverket mot gynekologisk cancer.

Patientreflektion och sammanfattning.
Vad har vi lärt oss idag? Hur tar vi det vidare?

20.00 Välkommen till mingel och efterprat med talarna


ANMÄLAN & MER INFORMATION

Anmälan till: http://gyncancerdagen2013.eventbrite.com/

Pressinformation: Kontakta Ulrika Ekström för mer information om programmet och för att intervjua någon av de medverkande under dagen, tel. 0708-130104, e-post: ulrika@gyncancer.se

Pressrum på MyNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/gyncancer

www.gyncancer.se

Nätverket mot gynekologisk cancer består av patienter, anhöriga och engagerade som sprider kunskap och skapar debatt om gynekologiska cancersjukdomar. Nätverket arbetar för att öka kunskapen om gynekologiska cancersjukdomar och för att ställa krav på vården så att kvinnor som drabbas av gynekologisk cancer ska få en snabb, rättvis och optimal vård. Nätverket vill väcka opinion och skapa debatt om hur vården arbetar med att förebygga gynekologisk cancer. Nätverket mot cancer arrangerar den årliga Gyncancerdagen den 16 april. www.gyncancer.se