MKB - MänniskoKraft hB

Går det att värdera en affärsidé innan pengar satsas?

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 12:32 CET

Finns det något bra och tillförlitligt sätt att testa en affärsidé eller analysera en verksamhet på innan man lägger ner för mycket tid och kapital? Ja det finns det! Det är så bra att SEB har låtit oss utbilda 200 kontor och de övriga bankerna ytterligare 200 kontor tillsammans. Du kan lära dig det genom att läsa boken eller gå på seminarium. Vill du att vi hjälper dig analyser så kan vi göra det till fast pris.

Modellen går även utmärkt att använda på verksamheter t.ex. på ett sjukhus kunde man sänka kostnaderna med 21% per vårddygn.

Du får svar på frågor som...:

 • Hur får Du största möjliga intäkt per aktivitetskrona?
 • Hur ser Dina nyckeltal ut i en branschjämförelse?
 • Har Din organisation valt rätt marknadsaktivitet efter svarsfrekvens och kostnad per svar?
 • Har Du rätt distributionskanal?
 • Vad tycker Dina kunder om Din organisation?
 • Hur ser Dina kunder ut?
 • I vilken situation befinner sig Dina kunder?
 • Vad skall Du göra för att tillfredställa Dina kunder?
 • Vilka nya områden, produkter eller tjänster skall Du satsa på?
 • Hur många procent använder Du av Humankapitalet?
 • Är Din organisation för liten eller för stor?

Business scoring går att använda till både existerande företag likaväl som till nystart av verksamhet. Med Business Scoring optimeraras verksamheten för bättre lönsamhet.


 

MKB´s Affärsidé är att hjälpa företag och verksamheter med analys och optimering av människor, verksamheter och affärsidéer samt verktyg för detta.

Verksamhetsutveckling sker genom Personal - Styrning - Optimering

 

richard.stikkelorum@mkb.se

0704-238264

http://www.mkb.se