Leventa AB

Går emotionell intelligens och empati hand i hand?

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2012 09:53 CET

Goda relationer till oss själva och andra är avgörande för våra framgångar i livet. Empati är förmågan att se världen med någon annans ögon. Emotionell intelligens indelas i femton områden där empati är ett av dem och är ett extremt kraftfullt verktyg när man har att göra med människor. Leventa och Sällma guidar dig igenom en serie artiklar om EQ och hur du kan träna upp det.

Den vanligaste tanken som folk får när man pratar om Emotionell Intelligens (EQ) är att man ska vara snäll och förstående för att ha hög EQ. Men är det verkligen en korrekt representation av vad det faktiskt är? Studier i såväl Sverige som Kanada har visat att toppresterande advokater inom affärsjuridik har högre EQ än genomsnittspopulationen. Vår omedelbara uppfattning om framgångsrika advokater är oftast att de inte alltid är så förstående utan rätt tuffa i förhandlingar, bra på att tala för sin sak och dessutom är tämligen karriärfokuserade. Hur går detta ihop? 

Reuven Bar-On är en israelisk forskare som är en av de som gjort mest för EQ-forskningen. När han började sin forskning var det med intentionen att ta reda på vad som är avgörande för att bli framgångsrik. Genom tester och intervjuer med flera hundra framgångsrika personer inom olika områden kom han fram till 15 olika områden som var betydelsefulla. En av dessa är empati. Givetvis är inte alla 15 faktorer viktiga för alla yrken. För de flesta yrken har mellan två och fem av dessa faktorer en avgörande betydelse. Det betyder att EQ egentligen är ett begrepp tätt förknippat med framgång. Utifrån denna forskning tog Bar-On tillsammans med företaget MHS fram en definition för EQ som lyder så här:

”En uppsättning emotionella och sociala förmågor som påverkar vårt sätt att uppfatta och uttrycka oss själva, utveckla och bibehålla sociala relationer, hantera utmaningar och använda emotionell information på ett effektivt och betydelsefullt sätt”

Om vi hänvisar tillbaka till studien på advokater så är de avgörande faktorerna för denna yrkesgrupp att ha hög grad av självhävdelse, stresstolerans och självständighet och samtidigt ha låg grad av flexibilitet. Empati nämns inte alls utan ligger inom normalspannet. Däremot är de andra faktorer markant över genomsnittet och därför ger en hög EQ totalt sett. 
Liknande studier gjorda på obeståndshandläggare visar att för att bli framgångsrik behöver man ha hög grad av självständighet, självhävdelse och realism men ha låg grad av empati. Även här har framgångsrika individer inom den gruppen högre EQ än genomsnittet.

Det är skillnad mellan empati och sympati. Empati definieras som:
”Förmågan att uppfatta och förstå andras tankar och känslor. En förmåga att leva sig in i och bry sig om andra människor” 
Du kan förstå varför någon annan lider men blir för den sakens skull ej handlingsförlamad av det. Att agera på ett empatiskt sätt kan ju exempelvis innebära att få en person att börja röra på sig för att komma ur en depression. Sympati är medlidande och lägger fokus på dig själv. Att säga "Du måste känna dig….." uttrycker empati. Att säga " Jag blev så ledsen när jag hörde om vad som hände dig....." uttrycker sympati.

Motsatsen till att känna empati blir ju att inte kunna relatera till någon. Vi saknar förmågan att sätta oss in i den personens liv och förstå hur denna tänker och känner. Sannolikt för att vi själva aldrig tänkt eller känt på det viset. Grunden för empati är alltså att själv kunna förstå vad man känner och varför. 
Slutsatsen blir att EQ är ett verktyg för att mäta och förutse framgång och att empati i vissa fall är betydelsefullt.

Leventa och Sällma startar nu kurser i Emotionell Intelligens. Genom att kombinera ingenjörserfarenhet och mentala kommunikationsverktyg med psykologisk kunskap erbjuder vi bland annat ingenjör och tekniker möjligheten att vässa sin sociala förmåga ytterligare några nivåer. 

EQ-kurserna kommer vi att fokusera på tre av de viktigaste sociala kompetenserna:

  • Relationssfären
  • Anpassningssfären
  • Humörsfären

Genom att kunna förstå, ha koll på och kunna hantera de tre viktigaste kompetenserna kan vi snabbt hjälpa dig till bättre resultat på jobbet och i livet.

Kurstillfälle 1 - Stockholm

3-4 april - 2012 - anmälan senast 27 mars

Kurstillfälle 2 - Stockholm

10-11 maj - 2012  - anmälan senast 4 maj

Vi kan ta 6 - 20 deltagare per kurstillfälle.

För mer information öppna denna länk. Om du vill ringa oss för anmälan så blir vi glada - eller varmt välkommen att kontakta Kinga.lundblad@leventa.se ellerMattias.strandberg@sallma.se per mail både för anmälan och frågor.

Leventa utvecklar starkare ledare, medarbetare och företag. Vi gör det bl.a. genom att skapa och förstärka er företagskultur och de gemensamma värderingar som håller ihop organisationen inifrån. Vi gör det genom att förbättra kommunikationen inom era processer, strategier och samarbeten. För just den bransch ni arbetar inom. Och vi gör det genom att ge er alla de verktyg ni behöver för framgång, kreativitet, arbetsglädje, motivation och gemenskap.

Leventa utvecklar starkare ledare, medarbetare och företag. Vi gör det bl.a. genom att skapa och förstärka er företagskultur och de gemensamma värderingar som håller ihop organisationen inifrån. Vi gör det genom att förbättra kommunikationen inom era processer, strategier och samarbeten. För just den bransch ni arbetar inom. Och vi gör det genom att ge er alla de verktyg ni behöver för framgång, kreativitet, arbetsglädje, motivation och gemenskap.