Vänsterpartiet

Gårdsförsäljning av viner äventyrar folkhälsan och Systembolagets försäljningsmonopol

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2009 13:53 CEST

Vänsterpartiets riksdagsledamot och ordförande i Riksdagens Nykterhetsgrupp, Egon Frid, har låtit Riksdagens Utredningstjänst, RUT, analysera rättsläget och riskerna med gårdsförsäljning av viner i Sverige.

Enligt RUT så ger EG-rätten inte stöd för att idag via gårdsförsäljning tillverka och sälja alkoholdrycker i Sverige. Fattar riksdagen ett beslut om undantag från Systembolagets monopol kommer detta att troligtvis att äventyra Systembolagets försäljningsmonopol. Detta kommer att avgöras slutligen av EG-domstolen.

Christofer Fjellner, moderat EU-parlamentariker, har ställt frågan till ansvarige kommissionär Neelie Kroes. Utifrån hennes svar hävdar Christofer Fjellner (M) att ett undantag är möjligt enligt EG-rätten. RUT ger inte stöd för att denna tolkning är rätt att göra. RUT konstaterar att kommissionärens svar inte synes vara uttömmande.

RUT konstaterar att det bärande argumentet som EG-domstolen i Franzénmålet har godkänt är att monopolet vilar på ett folkhälsoargument, d v s att en restriktiv alkoholpolitik är ett allmänintresse som kan motivera inskränkningar i den fria rörligheten varor inom EU.

- Mot bakgrund av slutsatserna från RUT tycker jag och Vänsterpartiet att det finns starka skäl för bedömningen att införandet av gårdsförsäljning av viner i Sverige skulle kunna vara ett direkt hot systembolagets monopol, säger Egon Frid (v).

- Det är den svenska folkhälsopolitiken som ger oss rätten att ha kvar försäljningsmonopolet genom Systembolaget. Gör vi undantag från monopolet tror vi inte längre själv på folkhälsoaspekten och svensk folkhälsopolitik då Sverige bidrar till en ökad försäljning och konsumtion av alkohol, fortsätter Egon Frid (v).

- Om gårdsförsäljning skulle tillåtas, skulle Systembolagets ensamrätt på sikt kunna urholkas så mycket att det skulle gå att ifrågasätta dess existensberättigande genom kommande prövningar i EU-domstolen, avslutar Egon Frid (v).

För mer information:
Tommy Gabrielsson, pressekreterare: 070-680 01 05
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64