Stockholms stad

Gärna bättre stadsmiljö, inte lagstiftning!

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 17:02 CEST

- Det gläder mig att Europeiska kommissionen har insett betydelsen av god miljö för utvecklingen i Europas städer. Kommissionens strategi för stadsmiljö kommer att spela en viktig roll för att förbättra miljön i städerna.

Detta sa Catharina Tarras-Wahlberg, biträdande finansborgarråd i Stockholms stad (s), när hon i egenskap av rapportör i Regionkommittén presenterade sina synpunkter på kommissionens tankegångar om en strategi för stadsmiljö. Kommissionen förväntas presentera den slutliga strategin under 2005.

- Europas städer brottas idag med allvarliga miljöproblem vilket har en negativ inverkan på städernas konkurrenskraft och därmed utvecklingen i EU på sikt. Det krävs ett övergripande angreppssätt för att lösa dessa problem, betonar Catharina Tarras-Wahlberg.

- Men, städerna behöver inte mer lagstiftning, hävdar Catharina Tarras-Wahlberg bestämt. Mer lagstiftning strider mot subsidiaritetsprincipen. Vad som behövs är tydligare politisk samordning och bättre metoder för hur miljöproblemen ska lösas. Här kan initiativ från kommissionen ha en avgörande betydelse!

Finansroteln, Claes Thunblad, Telefon: 08-508 29308, epost claes.thunblad@stadshuset.stockholm.se