Gävle Energi

Gävle Energi köper Hedesunda Elektriska

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 15:21 CEST

Gävle Energi och Hedesunda Elektriska har inlett förhandlingar om ett samgående med start från årsskiftet.

- Det är en bra lösning för oss, vi är små och det kommer att ställas stora krav på oss i framtiden. Gävle Energi har större resurser och kan utveckla området, säger Hedesunda Elektriskas VD Hans Ädel.

För de 1300 elnätskunderna i Hedesunda innebär samgåendet på sikt en större trygghet där ny teknik och större serviceresurser kan erbjudas genom att verksamheterna samordnas. Även elhandelskunderna får möjlighet att teckna avtal där förnybar el via Källmärkt erbjuds.

- Vi ser det här som ett naturligt steg i den regionala samordningen och utvecklingen. Och samgåendet ger därmed en större möjlighet att möta framtidens allt större krav inom branschen, säger Gävle Energis VD Per Laurell.

De sex anställda i Hedesunda Elektriska AB erbjuds anställning inom Gävle Energi-koncernen och deras kompetens är värdefull och kommer väl till pass för att möta framtida pensionsavgångar. De sammanslagna verksamheterna ger möjligheten att ha ett platskontor i Hedesunda.

Det var vid en extra bolagsstämma nyligen som representanter för de 215 aktieägarna i Hedesunda Elektriska tog beslutet att sälja hela verksamheten till Gävle Energi.

Affären förutsätter godkännande i Gävle Energis styrelse och kommunfullmäktige i Gävle kommun.