Gävle kommun

Gävle kommun ökade med 211 personer 2006

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 11:44 CET

Folkmängden i Gävle kommun uppgick till 92 416 personer 31 december 2006. Folkökningen 2006 blev 211 personer, vilket var 194 fler än 2005 (124). Gävle ligger fortfarande på 15:e plats i storlek bland Sveriges kommuner.

Antalet födda ökar och döda ökar
Antalet födda blev 1 019 under 2005, vilket var 55 fler än 2005 (964).

Under året dog 979 personer, vilket var en minskning med 9 personer jämfört med 2005 (988).

Födelsenettot blev plus 40 personer 2006, vilket beror på fler födda och något färre döda än 2005 (minus 24).

Både inflyttning och utflyttning ökade
Flyttningsöverskottet blev 176 personer, vilket var en ökning med 11 jämfört med 2005 (165). Till Gävle flyttade 4 145 personer under 2006 och från Gävle 3 969 personer. I jämförelse med 2005 hade inflyttningen ökat med 118 personer (4 027) och utflyttningen ökat med 107 personer (3 862).

Rikets folkmängd uppgick till 9 113 257 personer den 31 december 2006.