Gävle kommun

Gävle kommuns preliminära resultat 2006

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 17:02 CET

Gävle kommuns preliminära resultat för år 2006 uppgår i den skattefinansierade verksamheten till 255 miljoner kronor vilket motsvarar ett plus på drygt 130 miljoner kronor jämfört med budget.

I årsresultatet ingår realisationsvinster med 98,4 miljoner kronor som kommer från diverse expoloateringsresultat. Ökade skatteintäkter och kontroll på kostnadsökningar har också bidragit till det goda resultatet. Även de kommunägda aktiebolagen visar goda resultat för år 2006.

Tillsammans redovisar kommunens bolag resultatet 98,5 miljoner kronor.

Årsbokslut 2006 (28 kB) http://epi.gavle.se/Upload2/Webbredaktion/Dokument/nyhetsdok/bokslut_06.pdf