Region Gävleborg

Gävleborg och Västernorrland träffar Infrastrukturministern

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2011 10:08 CET

Idag besöker ledande representanter från Västernorrland och Region Gävleborg Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd för att diskutera nödvändiga åtgärder på Ostkustbanan Gävle-Sundsvall-Härnösand.

De två länen står inför en situation där näringslivets efterfrågan på godstransporter inte kan bemötas och där Trafikverket gett signaler att den regionala persontågstrafiken kan behöva överföras från tåg till buss på grund av kapacitetsbristen på Ostkustbanan.

- Utan fungerande transporter för person- och godstrafik kan vi inte konkurrera med resten av Sverige som en attraktiv plats att bo, leva och driva företag på, säger Sven-Åke Thoresen, Regionstyrelsens ordförande i Gävleborg.

Transportsituationen för länen är redan idag akut med allt längre restider och förseningar. Situationen riskerar att snabbt bli ännu besvärligare med ytterligare behov av tågtrafik. Detta beror bl.a. på att Botniabanan kommer att tas i full drift inom kort. Samtidigt kommer EU:s nya miljökrav på sjöfarten (svaveldirektivet) med all sannolikhet medföra överflyttning av godstransporter till järnväg.

Inför besöket har länen gemensamt tagit fram en ny kalkyl som visar att en investering i dubbelspår Gävle - Sundsvall är samhällsekonomiskt lönsam. Dubbelspåret är också en förutsättning för att andra järnvägsinvesteringar norr om Sundsvall ska vara lönsamma.

- Det är nu hög tid att börja jobba med finansieringen för att dubbelspåret i sin helhet Gävle-Sundsvall-Härnösand ska finnas på plats senast 2025, säger Sven-Åke Thoresen.

Gävleborg och Västernorrland kräver därför gemensamt att detta byggprojekt nu måste starta på allvar. Första steget är att en järnvägsutredning för hela sträckan Gävle-Sundsvall måste göras under perioden 2012-2014. För att få till ett snabbt beslut är Gävleborg och Västernorrland överens om ett skarpt förslag att överflytta pengar från en av de sista planerade mötesstationerna för att finansiera denna järnvägsutredning, som kostar cirka 100 miljoner.

- Vi hoppas att mötet kan få Infrastrukturministern att inse hur akut situationen är på transportsystemet i vår del av landet. Vi är också beredda att diskutera eventuell medfinansiering för att få till ett beslut om dubbelspår mellan Gävle-Härnösand, säger både Sven-Åke Thoresen och Bo Källstrand.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Åke Thoresen, ordförande Regionstyrelsen Gävleborg, telefon 070-670 83 10

Göran Unger, utvecklingsstrateg infrastruktur Region Gävleborg, telefon 070-332 63 76