Rikspolisstyrelsen

Gävleborg: Polisens arbete mot ungdomsfylleri

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2007 16:08 CEST

Inför Cityfestens slutspurt ser gärna Polisen att föräldrar rör sig ute på gator, torg och parker och hjälper till i arbetet med att förebygga ungdomsfylleri och brott.

Under Cityfesten har Polisen som mål att vara tillgängliga och synliga på platser där det av erfarenhet brukar samlas ungdomar som dricker alkohol eller där det ofta inträffar våldsbrott och skadegörelse.Polisen kommer även att:

* ingripa mot ungdomar som dricker alkohol på allmänna platser. Alkoholen kommer att beslagtas eller direktförverkas och anmälan om langningsbrott kommer att upprättas.
* identifiera och lagföra ungdomar och äldre som misstänks vara påverkade av narkotika, med särskilt fokus på de som inte är kända missbrukare.
* rapportera ordningsstörande brott såsom förargelseväckande beteende (urinering på offentlig plats)
* avvisa eller omhänderta personer som stör ordningen (enligt polislagen §13) eller som p g a berusning inte kan ta hand om sig själva (lagen om omhändertagande av berusade personer, LOB)


Polisen uppmanar alla föräldrar som har barn och ungdomar att

* engagera sig i att förebygga ungdomsfylleriet
* inte medverka till att ungdomar kommer över alkohol
* noga följa upp vad ungdomarna skall vara under kvällen och bestämma tid för hem-komst
* besöka den plats där ungdomarna vistas och/eller
* hämta/möta upp ungdomarna på viss plats
Polisen i Gävle, i samverkan med socialtjänsten och olika friviligorganisationer, strävar efter att öka arbetet med att förebygga ungdomsfylleri, våld och skadegörelse.
Ytterligare information om Polisens arbete kring cityfesten lämnas av:
Glenn Hillman
Närpolischef i Gävle
026-65 51 19
070-661 88 45


_________________
Infört av:
Hesam Akbari
Informationsenheten