Ungdomsstyrelsen

Gävleborg undersöker ungas livsvillkor

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 15:13 CEST

Region Gävleborg undersöker tillsammans med alla regionens kommuner 2 000 unga vuxnas livsvillkor. Det görs genom en urvalsundersökning för unga i åldern 19-25 år. Samtidigt kommer också åtta kommuner i Gävleborg att ta reda på hur 14-åringar och 17-åringars livsvillkor ser ut. Båda undersökningarna startar i oktober.


Bollnäs, Gävle, Sandviken, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo och Ovanåker kommer att ställa frågor till ungdomar om fritid, skola, inflytande, trygghet, hälsa och arbete. Det blir alla elever i årskurs åtta och alla elever som går andra året på gymnasiet som får svara på frågorna. Samtidigt gör region Gävleborg en undersökning med samma frågor till ett urval av 19¬-25-åringar. De unga vuxna kommer i nästa vecka att få ett vykort hem med instruktioner för hur de svarar. För att få en hög svarsfrekvens lottas 100 presentkort ut. Båda undersökningarna sker via enkätverktyget Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, som är utvecklad av den statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen.

- Enkäten ger bra underlag inför beslut som berör ungdomar. Syftet med Lupp är att kommuner ska kunna basera sin ungdomspolitik på kunskap. Ungdomar känner till sin verklighet bättre än alla andra så det är också ett bra sätt att öka inflytandet, säger Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör.

Exempelvis kommer Lupp att svara på sambanden mellan betyg i skolan och hälsa, synen på arbete och om unga vill bo kvar eller vill flytta. Resultaten kommer att sammanställas i en rapport som presenteras i samtliga kommuner i februari 2011. Dessutom kommer en gemensam åtgärdskonferens ordnas där varje kommun lovat att ta fram fem åtgärder utifrån rapporten. Det är avgiftsfritt för kommuner att använda sig av enkäten Lupp.

Kontaktpersoner i Region Gävleborg är Therese Metz, projektledare 070-414 22 08. För kontaktpersoner i kommunerna se bilaga.

För mer information om Ungdomsstyrelsen kontakta pressekreterare Sofia Johansson på telefon 070-663 39 18 eller via sofia.johansson@ungdomsstyrelsen.se

Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.