Svensk biblioteksförening

Gävleborgs bibliotek har landets näst största bestånd av AV-medier

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 10:11 CEST

Biblioteken i Gävleborg har landets näst största bestånd av AV-medier. Under fjolåret ökade de även sitt bestånd av barnböcker och ligger över rikssnittet när det gäller antal tidskrifter på biblioteken. Detta visar en rapport från Svensk Biblioteksförening.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag för tredje året i rad rapporten Folkbiblioteken i Gävleborg. Rapporten, som baseras på 2007 års statistik, visar att trots en minskning i antal besökare, så har biblioteken i Gävleborg alltjämt många besökare jämfört med hur det ser ut i andra län. Bara fem län har fler biblioteksbesök per invånare än biblioteken i Gävleborg som för 2007 redovisar 7,9 besök per invånare, att jämföras med 2006 års siffra 8,8 besök per invånare.

Gävleborgs bibliotek har ökat sitt barnboksbestånd något och ligger klart över riksgenomsnittet. Biblioteken i Gävleborg har i genomsnitt 0,5 AV-medier per invånare vilket är landets näst högsta satsning på AV-medier, alltså ljudböcker, DVD-filmer och CD-skivor.

–Det är bra att biblioteken i Gävleborg fortsätter att satsa på barnböcker och AV-medier. Det är viktigt att inte slå av på ambitionerna att skapa moderna bibliotek som välkomnar alla, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening i en kommentar till siffrorna.

Under 2007 uppgick antalet besök på folkbiblioteken i Sverige till 68 miljoner och antalet boklån till 57,2 miljoner.

– Exempel från t ex Norrbotten och Västerbotten visar att en genomtänkt bibliotekspolitik ger resultat. Det säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening. I Norrbotten har satsningen på ett nytt Kulturhus i Luleå i kombination med en gemensam marknadsföringssatsning i länet ökat utlåningen med 2,7 procent och biblioteksbesöken med 13 procent. I Västerbotten har den av FN prisade bibliotekssatsningen resulterat i en ökad utlåning med 1,7 procent.

Den nationella samordningen av bibliotekens utveckling är dock bristfällig. Problemet är bl a att lokala initiativ inte omsätts i nationella program och att invånarnas tillgång till biblioteksservice blir ojämn.

– För att ge biblioteken bästa möjliga förutsättningar att vara effektiva redskap både för individer och för Sverige som kunskapsnation behövs en nationell bibliotekspolitik, avslutar Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2007 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras 311 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16