Movexum

Gävleborgs företagsinkubator går för fullt!

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2010 06:45 CEST

Första delen av 2010 är över och på företagsinkubatorn Movexum har trycket varit högt. Från januari har Movexum tagit emot 30 idéer och i dagsläget innefattar inkubatorsprogrammet 16 bolag.

”Att inflödet tilltar gör även att konkurrensen ökar gällande platserna i inkubatorn, ökad konkurrens ger ökade krav vilket i sin tur leder till ökad kvalité och det är något som vi eftersträvar.” säger Ulf Borbos VD på Movexum.

Av de bolag som är i inkubatorn har åtta sitt säte i Hälsingland och elva i Gästrikland. Inkubatorsbolagen kommer från en stor variation av branscher men största delen hittas inom energi & miljö och IT området.

”Vi har på kort tid lyckats fått en bra spridning över regionen men vi kommer även framgent arbeta hårt med att stärka upp oss på de orter i Gävleborg där vi känner oss svaga”, säger Ulf Borbos.

Samarbetet med aktörer som exempelvis Almi och näringslivschefer i regionens kommuner har varit viktigt för att hitta idéer med hög innovationshöjd och för att få Movexum känt bland företagarna ute i länet.

26 % av entreprenörerna i inkubatorn är kvinnor och Movexum vill här se en förändring och har därför startat upp projektet kvinnliga affärsänglar tillsammans med FPX. Satsningen har redan visat sig på inflödet då fyra av nio sökande under maj och juni månad var kvinnor.

I den senaste statistiken har bolagen 39 anställda. Bolagen säljer sina produkter och tjänster främst på nationellnivå men hela 20 % har spridit sina produkter och tjänster internationellt.

Enligt Ulf Borbos kommer företagsinkubatorn under hösten ta ytterligare krafttag för att samverka med aktörer i regionen för att skapa ökad tillväxt för Gävleborgs län.

 

Kontakt:

Ulf Borbos VD Movexum

Ulf.borbos@movexum.se

070-5373107

Movexum är Gävleborgs regionala företagsinkubator - en kreativ utvecklingsmiljö för tillväxtföretag. Här erbjuds både stöd i form av kvalificerad affärscoachning och vid behov kontorsplats tillsammans med andra tillväxtföretag. Movexum ger tillgång till kompetens, kontakter och kapital.

Movexum är garanten för ett professionellt stöd till en lyckad företagsutveckling.

Movexum antar företag som verkar i Gävleborg och har affärsidéer hög innovationshöjd och tillväxtpotential. Det innebär bland annat att den tänkta produkten eller tjänsten ska kunna nå en stor marknad och att företaget ska kunna växa. Movexum vänder sig både till nya och befintliga företag.

Movexums VD och styrelse – som består av erfarna och kunniga entreprenörer och affärsmän – beslutar om vilka affärsidéer som antas till programmet. Här gäller business – inte byråkrati.

 Företagen erbjuds affärscoachning i tre olika steg:

Pre Lab – från idé till affärsidé (3 månader)

Business Lab – affärsutveckling, första steget ut på marknaden (9 månader)

Business Accelerator – etablering på marknaden (upp till 24 månader)