Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Gävleborgs genomförandestrategi för landsbygdsprogrammet 2007-2013

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 15:09 CET

Varje län har till uppgift att skriva en genomförandestrategi för införandet av landsbygdsprogrammet. Senast den 30 november ska genomförandestrategin vara klar och skickad till jordbruksverket. Fram till den 15 november finns det möjlighet att lämna synpunkter på strategin.

Genomförandestrategi för införandet av landsbygdsprogrammet: http://www.x.lst.se/NR/rdonlyres/27CF595A-F74E-4868-B8E9-A5BE6794C9EE/45239/Genomforandestrategin.pdf