Region Gävleborg

Gävleborgs klusterarbete bidrar till lärande under Almedalsveckan

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 09:20 CEST

SLIM-projektet är inbjudet att medverka i två seminarier som arrangeras av HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet. Seminarierna genomförs i samverkan med Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet den 2 juli i samband med politikerveckan i Almedalen.
Genom SLIM-projektet har Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland sedan 2007 arbetat med utveckling av kluster och innovativa miljöer i samarbete med regionernas högskolor och universitet samt i samverkan med nationella aktörer. Projektet är nu inbjudet för att berätta om hur kluster kan vara ett verktyg för att utveckla regioner.

- SLIM projektet har dels sammanfört aktörerna inom och mellan regionerna i Norra Mellansverige och dels satt regionens näringslivsutvecklingsarbetet genom klusterutveckling på kartan både nationellt och internationellt. Under projektperioden har projektet vunnit EUs prestige fulla regionalutvecklingspris, Regio Stars en gång samt kommit två en gång. Deltagandet i Almedalen visar också på SLIM projektet som ett gott exempel på regional kraftsamling, säger Olof Wängsäter, projektledare SLIM.

Seminarierna handlar om kompetensförsörjning och regionala innovationsmiljöer. Fram till år 2020 kan Sverige via EU:s strukturfonder investera 50 miljarder i kompetensutveckling och innovationsfrämjande kunskapsbildning, men vilka nya idéer för regional kompetensförsörjning kan vi testa 2014-2020? Det är ett exempel på frågor som kommer att diskuteras under dagen.
 
Från SLIM medverkar Göran Carlsson, regiondirektör Region Dalarna, Lotta Magnusson, klusterledare Destination Dalarna och JanErik Odhe, klusterledare Stål & Verkstad.
 
När: tisdagen den 2 juli, 13.00 — 15.00
Var: Donnerska huset, Almedalen

Kontaktperson:
Olof Wängsäter, projektledare SLIM-projektet, 072-716 94 81

 

Region Gävleborg profilerar regionen och driver den regionala utvecklingen. Vi är ett kommunalt samverkansorgan mellan länets kommuner och landsting. Arbetet styrs av det regionala utvecklingsprogrammet.