Region Gävleborg

Gävleborgs klusterarbete uppmärksammades av EU

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 10:53 CEST

I förra veckan utsågs Johan P Bång på FPX i Gävle till Europas bästa klusterledare på en stor konferens i Bryssel. Igår var det dags igen för Gävleborg att visa upp sig i Bryssel. EU-kommissionen hade valt att lyfta fram klustersamarbetet i Gävleborg, Dalarna och Värmland som ett framgångsrikt exempel på hur man kan arbeta regionalt med näringslivsutveckling.

– Kluster är centralt för att utveckla de Europeiska regionerna. EU kommer därför att fortsätta fokusera på kluster som ett viktigt verktyg för att höja Europas konkurrenskraft, sa Judit Törökne-Rozsa från EU-kommissionen.

Intresset för det seminarium som EU-kommissionen arrangerade för att diskutera kluster och innovationer på regional nivå var mycket stort. Seminariet samlade närmare 200 personer under EU-konferensen Open Days.

Professor Örjan Sölvell från Handelshögskolan i Stockholm talade om hur man skapar ett gynnsamt klimat för innovationer. Genom sin forskning har professor Sölvell sett att klusterorganisationer spelar en viktig roll för att skapa kopplingar mellan företag och högskolan för att stimulera utvecklingen av nya produkter och tjänster.

Preben Gregersen, från den danska myndigheten för näringsliv och bebyggelse visade att regioner med klusterorganisationer har högre omsättning i näringslivet än andra regioner. Därför skapar man nu i Danmark ett nationellt institut kallat Reg-X som ska arbeta med att stötta klusterutveckling.

Staffan Bjurulf, projektledare på Region Värmland var särskilt inbjuden av kommissionen för att tala om klustersamarbetet i Dalarna, Gävleborg och Värmland.

– Tillsammans i de tre regionerna har vi 15 klusterorganisationer med ca 700 företag och ungefär 60 000 anställda och vi samarbetar med fyra högskolor. Det är en stor potential. Och branscherna i våra klusterorganisationer som papper, förpackning, stål och IT står för stor del av den svenska exporten. Men många av dessa branscher har ett stort behov av innovation. Därför är klusterorganisationerna extra viktiga för att påskynda förnyelsen, sa Staffan Bjurulf.

– Inom ramen för vårt klustersamarbete har vi varit med och skapat 10 professurer på Karlstad universitet som aktivt ska arbeta med att följa klustren och utveckla ny kunskap om dessa branscher. Det är ett konkret sätt att föra högskolan närmare företagen och förbättra kunskapsöverföringen, sa Staffan Bjurulf. 

 -

Fakta Open Days 2010: En årlig EU-konferens för regional utveckling inom EU. Arrangeras av bland annat EU-kommisionens generaldirektorat för regionalpolitik och Regionkommittén. Årets tema är ”Objective 2020: Competitiveness, cooperation and cohesion for all regions” och går av stapeln den 4-7 oktober. Open Days lockar över 1000 deltagare och nästan lika många journalister från hela EU.

 För mer information kontakta: Staffan Bjurulf, staffan.bjurulf@regionvarmland.se, 0706-187751