Gain IT Architecture & Solutions AB

GAIN IT HAR INGÅTT ETT SAMARBETSAVTAL MED STRÅLFORS

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 17:06 CEST

Gain IT AB och Strålfors AB har i samarbete utvecklat en tjänst, EyeDoc ePrint. Lösningen baseras på att EyeDocTM finns hos kunder för hantering av brevmallar och bilagor, där de på detta sätt kommer att få en mer flexibel hantering, samt spara både integrationstid och uppläggningskostnader.

Effektiviseringen uppnås genom en "plugin" i EyeDocTM som automatiskt hanterar kopplingen mot central print och kuvertering utan omfattande konsultinsatser.

Brevmallar inklusive bilagor kan kunden själv skapa och administrera och alla brev inklusive bilagor samlas ihop till EN utgående postlåda för vidare distribution till Strålfors. Strålfors distribuerar ut försändelsen via olika utdatakanaler såsom print- och kuvertering, SMS eller email. Direkta effekter blir bättre logistikoptimering av brevflöden, bättre portoeffekt, enklare och mer flexibel administration kring brev och bilagor samt mindre konsultberoende.

Nu på Vitalis-mässan presenterar vi för första gången upplägget med denna gemensamma lösning som kommer att kunna spara stora pengar per brev för kund.

Vill Ni veta mer information om detta ämne, eller boka en intervju, så kontakta Karl-Anders Bringfeldt på 0733-260771 eller på e-post karl-anders.bringfeldt@gainit.se