Plana Gruppen

Gallra bort felaktiga betalningsanmärkningar!

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2016 16:49 CET

Plana Juridiska AB har under senare tid anlitats av flera lokala Stockholmsföretag som fått felaktiga eller ofullständiga krav emot sig och där en ansökan om betalningsföreläggande ingetts till kronofogden. Detta leder automatiskt till en betalningsanmärkning mot företaget, då redan ansökan om betalningsföreläggande leder till en anmärkning och med det följer svårigheter att få krediter etc.

Genom att noga kontrollera bakgrunden till hur kravhanteringen gått till och visa på eventuella felaktigheter, så kan företaget i många fall få rättelse och begära s.k. gallring (borttagande) av uppgiften om betalningsanmärkning. Kreditupplysningsföretagen tar då bort uppgiften i sina register.

Vi vänder motgång till framgång!

Plana Juridiska AB har lång erfarenhet av att framgångsrikt lösa problem åt mindre och medelstora företag i olika juridiska tvister och obeståndssituationer. Genom att omedelbart få en uppfattning om företagets uppkomna situation, så finner vi vanligen både kortsiktiga och långsiktiga lösningar.

Under årens lopp har vi utarbetat en enkel och effektiv metodik för problemlösning. Den innefattar både ett affärsjuridiskt och företagsekonomiskt tillvägagångssätt och fungerar lite som en ryggrad när vi sätter oss in i olika problemställningar, samtidigt som vi lättare förstår omfattningen av hela problematiken.

Metodiken bygger på en rak kommunikation med företagsledningen, i kombination med en snabb bedömning av företagets ekonomiska situation. Till detta kan läggas vår långa erfarenhet av småföretagandets villkor, som gett oss goda kunskaper inom bl.a. tvistelösning och obeståndsfrågor.

Företagsledare i mindre och medelstora företag har ofta behov av löpande rådgivning och hjälp inom affärsjuridiska frågor. Tack vare vår samlade kompetens, kan vi lösa och förebygga både nuvarande och framtida problem.

Vår ambition är alltid att stödja företag och företagare med stort engagemang och kreativa lösningar, som alla har en sak gemensamt – de lyckas oftast vända företagets motgångar till framgångar!