Gambro

Gambro introducerar FleXitrate – det kompletta citrat-kalcium systemet för kontinuerlig njurersättningsterapi (CRRT)

Pressmeddelande  •  2011-10-06 14:10 CEST

Adekvat antikoagulation i den extrakorporeala blodslingan är en viktig förutsättning för att genomföra en effektiv CRRT behandling. Med FleXitrate som nu introduceras av Gambro underlättas ett säkert utförande av regional citrat-antikoagulation.

FleXitrate möjliggörs av Prismaflex eXeed II, som är Gambros senaste mjukvara för Prismaflex systemet. Med Prismaflex eXeed II kan både konvektiva och diffusiva terapier med fullt integrerad citrathantering och kalciumsubstituering till patienten utföras.

Utöver integrerad kalciumhantering så inkluderar FleXitrate även Gambros kompletta sortiment av förformulerade citrat antikoagulationsvätskor samt kalciumfria dialysvätskor för enklare implementering av citrat antikoagulation.

”FleXitrate kombinerar flexibiliteten i Prismaflex eXeed II med Gambros kompletta produktsortiment av vätskor.” säger William Clark, M.D. Vice President of Medical Strategy and Therapy Development på Gambro. ”Vi kan nu erbjuda kunder ett enkelt och konstnadseffektivt sätt att utföra regional citratantikoagulering.”

För ytterligare information kontakta:
Maria Lundbäck, Director External Communications, +46 705 136534

Gambro är ett globalt medicintekniskt företag som är ledande inom utveckling, tillverkning och distribution av produkter och behandlingar för njur- och leverdialys, behandling av myelomnjure, samt andra extrakorporeala behandlingar för kroniskt och akut sjuka patienter. Gambro grundades 1964 och har i dag 7 500 anställda, produktionsanläggningar i 9 länder och försäljning i fler än 100 länder.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.