Gamers Paradise Holding AB

Gamers Paradise: Delårsrapport jan - sept 2004

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 10:45 CEST

Perioden dominerades av förberedelser inför öppnande av bolagets första Gaming Center (datorspelanläggning).
Den 12 augusti öppnade bolaget sitt första Gaming Center, lokaliserat till Malmö.
1 441 medlemmar vid periodens utgång.
Förberedelser för expansion.
Bolagets aktie noterades den 5 april på Aktietorget.
Ordinarie bolagsstämma hölls den 27 april.
Extra bolagsstämma hölls den 24 maj.
Omsättningen för perioden uppgick till MSEK 0,2.
Rörelseresultat MSEK - 5,1.
Resultat efter skatt MSEK - 4,9
Resultat per aktie efter skatt SEK - 0,05.
Observera att bolaget under motsvarande period 2003, ej bedrev verksamhet inom det område bolaget idag bedriver verk-samhet. Därav uppges inga jämförelsetal för motsvarande period 2003.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Överenskommelse om etablering av Gaming Center i Stockholm city.


Rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:
http://hugin.info/134766/R/964638/139790.pdf

För ytterligare information kontakta:
Mats Löfgren
Verkställande direktör
Gamers Paradise Holding AB (publ)
Tel nr 0704-91 81 71
E-post mats.lofgren@gamersparadise.se