CISL Gruppen AB

Gamers Paradise förvärvar e-sportbolaget NiP

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 14:17 CETCISL Gruppen AB’s dotterbolag Gamers Paradise Holding AB (publ.) har ingått avtal om att förvärva NiP, Ninjas in Pyjamas. NiP, ifrån Sverige, är ett av världens mest kända online gaming företag.

NiP, med huvudkontor i Stockholm, är med sina vinster i både inofficiella VM och OS i Counterstrike ett av världens mest framgångsrika lag inom e-sport. Miljontals fans världen över följer NiPs framgångar på den globala professionella tour där laget spelar sina matcher.

NiP genererar intäkter, på samma sätt som lag inom traditionella idrotter, genom medlemsavgifter, försäljning av hårdvaruprodukter, filmer, kläder och annan merchandise. NiP är idag marknadsledande i den snabbväxande online gaming industrin och har ca 80 000 registrerade medlemmar.

”Ett sammangående med Gamers Paradise ger oss en ekonomisk styrka och en teknikplattform som gör att vi kan ta nästa steg i vår utveckling” säger NiP’s styrelseordförande Johan Strömberg. ”Vi kompletterar varandra mycket bra och att vi kan vara varandra behjälpliga i Sverige och på nya marknader. Dels kan vi snabbt öka intäkterna på Gamers Paradise gamingcenters, dels ger möjligheten att ta med Gamers Paradise’s gamingcenter teknologi till Asien oss oanade möjligheter”, avslutar Johan Strömberg.

”Via NiP stärker CISL sin position inom Sektorn Computer Gaming. Förvärvet innebär även att CISL tar nästa steg i sin expansion i Asien. NIP har ett starkt varumärke i asiatiska länder där CISL tidigare inte haft affärsverksamhet och vi kan där skapa intresse kring CISL’s övriga produktutbud, bland annat vår nyss lanserade XBet satsning. Samtidigt öppnar det upp för systemförsäljningar gällande centraliserad drift av gamingcenters till asiatiska aktörer. NiP skapar också stora möjligheter till ökade intäkter för gamingcenter verksamheten via merchandising.” säger Kenth Söderström, VD på CISL Gruppen AB (publ.)

Köpeskillingen är på säljarens begäran inte offentlig.

Läs mer på www.nip-gaming.com


Stockholm den 15 mars 2006

Kenth Söderström
VD CISL Gruppen AB (publ)
Tfn: 070-556 5137
CISL Gruppen AB (publ) handlas på Stockholmsbörsen Nya Marknaden, Sverige, www.nyamarknaden.com

Besök: www.cislgroup.com

Om Nya Marknaden
Nya Marknaden är en inofficiell handelsplats där mindre bolags aktier handlas via Stockholmsbörsens handelssystem SAXESS. Handeln sker elektroniskt på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt och bedrivs kontinuerligt på samma sätt som för de börsnoterade företagen. Information om kurser, volym och orderdjup offentliggörs i realtid genom samma kanaler som för börsaktier. Stockholmsbörsen ansvarar inte för övervakningen av bolagen på Nya Marknaden utan det gör istället en sponsor. Sponsor för CISL är Remium AB som är medlem vid och har avtal med Stockholmsbörsen. Sponsorn ansvarar för att bolaget uppfyller kraven för att handla aktien på Nya Marknaden samt att bolaget löpande följer informationskraven, vilka motsvarar de för börsbolag.