Gamers Paradise Holding AB

Gamers Paradise genomför garanterad företrädesemission

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 10:05 CEST

Styrelsen i Gamers Paradise har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma att fatta beslut om en emission med företrädesrätt för bolagets nuvarande aktieägare. Emissionen föreslås ske till villkoren att två innehavda aktier medför rätt att teckna tre nya aktier i bolaget. Emissionskursen föreslås till SEK 0,12 vilket innebär en brutto emissionslikvid om SEK 17,3 miljoner. Gamers Paradise har tecknat ett garantiavtal med fyra parter som tillsammans garanterar teckning av hela emissionen.

Expansion ökar kapitalbehovet
Gamers Paradise offentliggjorde igår att bolaget ingått en överenskommelse om en lokal i Stockholms city avsedd att inrymma bolagets första Gaming Center (datorspelanläggning) i Stockholm. Förutom det Gaming Center som i augusti i år öppnades i centrala Malmö så är detta den andra anläggningen som bolaget etablerar i egen regi. Därmed inleder Gamers Paradise sin expansion på den svenska marknaden vilket medför att kapitalbehovet ökar. Emissionslikviden skall huvudsakligen användas till investeringar i Gaming Centers, produktutveckling och marknadsföring.

100 procent garanterad företrädesemission
Kapitalökningen föreslås ske genom en företrädesemission där två innehavda aktier medför rätt att teckna tre nya aktier i bolaget. Emissionskursen föreslås till SEK 0,12 vilket innebär en brutto emissionslikvid om SEK 17,3 miljoner. Bolaget har tecknat ett garantiavtal med fyra parter som förbundit sig att tillsammans utnyttja samtliga eventuellt outnyttjande teckningsrätter och teckna de aktier som inte tecknas av bolagets nuvarande aktieägare. Information om fullständiga emissionsvillkor inklusive avstämningsdag och teck-ningstid offentliggörs i samband med kallelse till extra bolagsstämma vilket beräknas ske senast inom två veckor.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Mats Löfgren, Verkställande direktör, Gamers Paradise Holding AB (publ)
Tel nr 0704-91 81 71, E-post mats.lofgren@gamersparadise.se

Gamers Paradise affärsidé är att utveckla marknadsledande system för centraliserad drift av Gaming Centers samt att i egen regi och via franchising driva sådana Gaming Centers. Bolagets vision är att utveckla och tillhandahålla marknadsledande och optimerade spelupplevelser samt att etablera en internationell kedja av Gaming Centers sammanhållna av ett mycket starkt varumärke. För ytterligare information om Gamers Paradise, vänligen se www.gamersparadise.se.

Bolagets aktie handlas på den auktoriserade marknadsplatsen Aktietorget. Såsom market maker har bolaget anlitat fondkommissionären Remium Securities. För kursinformation, vänligen se www.aktietorget.se. Bolaget har cirka 700 aktieägare.