Gamers Paradise Holding AB

Gamers Paradise stärker ägarbilden

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 09:53 CEST

I samband med styrelsens beslut att kalla till extra bolagsstämma i Gamers Paradise i syfte att fatta beslut om genomförandet av en garanterad företrädesemission om SEK 17,3 miljoner, har nio insiders i Gamers Paradise tillsammans avyttrat 12.216.960 aktier av serie B i bolaget till två privata investerare. Före nämnda emission motsvarar dessa aktier 8,3 procent av rösteandelen och 12,7 procent av kapitalandelen i bolaget.

Aktieöverlåtelsen sker för att stärka Gamers Paradise ägarbild inför den expansion som bolaget står inför och som inleds med att bolaget etablerar ett Gaming Center i Stockholms city. Försäljningen har också varit ett led i att skapa ett garantikonsortium som till hundra procent garanterar den nämnda företrädes-emissionen.
De insiders som genom aktieöverlåtelsen tillsammans sålt 12.216.960 aktier av serie B är: Jonas Jacobsson (5.066.550 st aktier av serie B), Bo Törnblom med familj (1.955.000), Karl Matsch (1.206.700 st), Mats Löfgren (1.204.500 st), Kryszof Johansson (1.060.110 st), Fredrik Ivarsson (639.000 st), Joakim Lundeborg (605.000 st), Peter Groning (470.850 st) samt Frejoli Private Equity AB (9.250).
Köpare av aktierna är två privatpersoner vilka är s k passiva investerare. Ingen av dem kommer att vara representerade i bolagets styrelse, ha någon annan roll i Gamers Paradise eller inneha aktieposter som medför att de kategoriseras som insiders i bolaget.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Mats Löfgren, Verkställande direktör, Gamers Paradise Holding AB (publ)
Tel nr 0704-91 81 71, E-post mats.lofgren@gamersparadise.se

Gamers Paradise affärsidé är att utveckla marknadsledande system för centraliserad drift av Gaming Centers samt att i egen regi och via franchising driva sådana Gaming Centers. Bolagets vision är att utveckla och tillhandahålla marknadsledande och optimerade spelupplevelser samt att etablera en internationell kedja av Gaming Centers sammanhållna av ett mycket starkt varumärke. För ytterligare information om Gamers Paradise, vänligen se www.gamersparadise.se.

Bolagets aktie handlas på den auktoriserade marknadsplatsen Aktietorget. Såsom market maker har bolaget anlitat fondkommissionären Remium Securities. För kursinformation, vänligen se www.aktietorget.se. Bolaget har cirka 700 aktieägare.