Svenska institutet

Gaming ska sätta nästa generation svenska innovationer på kartan

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 08:00 CET

Sverige tillhör världseliten inom innovation. Inte minst inom gaming. Som ett led i att stärka kunskapen om denna position genomför Svenska institutet (SI) med start i höst en internationell innovations-satsning. Inom ramen för denna tar SI fram en utställning som ska visa 20 av Sveriges hetaste innovationer. Tre av dem återfinns inom gaming.

Via en omfattande urvalsprocess har 20 av Sveriges, just nu, mest intressanta innovationer valts ut bland unga tillväxtföretag. Tillsammans med ett antal forskningsinnovationer som ger en inblick i framtiden visar de hur svensk innovationsanda skapar förutsättningar för internationell konkurrenskraft. Utöver de tre företag som valts ut inom gaming representerar innovationerna även informations- och kommunikationsteknologi, miljöteknik samt life science.

Utvalda företag inom gaming:

Ozma speldesign
Division By Zero 
Algoryx Simulation

I expertgruppen för urvalet återfinns: Tomas Bennich, grundare av Sweden Mobile Association, Magnus Lundin, vd, Swedish Incubators and Science Parks (SiSP), Catarina Hedar, fd projektledare, Sveriges Miljöteknikråd (Swentec), Bengt Mölleryd, projektledare, IVA och Gösta Sjöholm, expert inom life science/medtech. Adiba Cremonini, med mångårig erfarenhet från kommunikations- och PR-arbete i det svenska innovationssystemet, har representerat SI i urvalsprocessen.

De utvalda bolagen kommer från följande städer samt har nominerats av följande parter: Uminova i Umeå, Uppsala Innovation Centre i Uppsala, STING, Swedish Mobile Association, Stockholm Business Region, Svenska Uppfinnareföreningen i Stockholm, GU Holding, Chalmers Innovation i Göteborg, Create i Västerås, MINC i Malmö samt Mobile Heights, Cleantech Inn Sweden i Lund.

Utställningen, som tas fram i samarbete med White arkitekter, premiärvisas i Silicon Valley i USA i höst och ska sedan turnera runt om i världen i nära samarbete med berörda svenska ambassader och lokala samarbetsparter. Ett omfattande program anpassat till respektive stad och land kopplas till utställningen.

För mer information, kontakta:

Jenny Hagblom, press- och informationsansvarig, 08-453 79 22, jenny.hagblom@si.se
Inger Envall, projektledare för utställning och turné, 0736-84 20 06, inger.envall@si.se

För hela listan, se relaterade dokument

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som ökar omvärldens intresse för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska och utländska samarbetsparter samt med svenska ambassader och konsulat.