Jönköpings läns museum

Gamla ängslador får nytt liv i fotoutställning

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2014 08:46 CET

Följ byggnadsantikvariens och fotografens dokumentation över länets bortglömda kulturskatter – ängslador – i en ny fotoutställning på Jönköpings läns museum. Den presenterar stämningsfulla och vackra fotografier som visar ängslador från olika platser i Jönköpings län, i skilda miljöer och varierade skick.

Ängsladan – idag en av Smålands mest anonyma byggnader – var en gång i tiden självklar på många gårdar i Småland. Ängsladorna stod invid ängen och vid slåttern fyllde man dem med hö. När vintern kom gynnades transporterna av tjäle eller snö och man forslade då höet hem till gården.

De få ängslador som idag finns kvar i Jönköpings län har oftast ingen funktion och riskerar därför att försvinna. Under 2013 dokumenterade Jönköpings läns museum tillsammans med länsstyrelsen ett stort antal ängslador i Jönköpings län. Museet vill främja byggnadernas framtid och därför ger museets byggnadsantikvarier tips och råd om hur ägarna kan göra för att bevara sina kulturskatter i broschyren ”Ängslador ett kulturarv att vårda!”.

Ett annat resultat av dokumentationen blev fotosamlingen som innehåller ett stort antal fotografier av länets ängslador.  Dessa bilder får nu länsborna se i utställningen Ängslador – bortglömda kulturskatter.

Utställningen öppnar den 5 februari kl 18.30 med en föreläsning av byggnadsantikvarie Anders Franzén. Han kommer berätta om projektet och om ängsladornas kulturhistoria. Fotoutställningen visas till och med den 23 februari, 2014.

Välkommen till pressvisning av Ängslador – bortglömda kulturskatter
på Jönköpings läns museum, onsdag den 5 februari kl 10

Vid pressvisningen deltar Maud Lagerborg, verksamhetsutvecklare och projektledare, Anders Franzén, byggnadsantikvarie samt Göran Sandstedt, fotograf.

Mer information om utställningen finns på hemsidan likaså broschyren med tips och råd om bevarande av ängslador. http://www.jkpglm.se/Utstallningar/Angslador/


Jönköpings läns museum är ett konst och kulturhistoriskt museum med lokaler i centrala Jönköping. Museet, liksom Friluftsmuseet i Jönköpings stadspark, drivs av Stiftelsen Jönköpings läns museum.

Verksamheten

I museets byggnader finns förutom utställningar även arkiv, magasin, ett omfattande bildarkiv, en ateljé för målerikonservering och mycket annat.

På museet  finns cirka 50 anställda som arbetar med allt från föremålsvård till utställningar, arkeologi, målerikonservering, byggnadsvård och etnologiska dokumentationer