Sunne kommun

Gamla avlopp ett hälso- och miljöproblem – dialog med fastighetsägarna ska ge förbättringar

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 11:53 CET

Många små avlopp i Sunne kommun är så gamla att de är ett hälso- och miljöproblem. De behöver rustas upp. Miljöenheten på Sunne kommun gör nu en insats för att fler små avlopp ska få en godtagbar rening.

Små avlopp utan tillräckligt bra rening kan ge negativa hälso- och miljöeffekter. Smittämnen som finns i avloppsvatten kan göra människor och djur sjuka. Utsläpp från dåliga avlopp kan hamna i den egna eller grannens dricksvatten eller förorena badplatser som ligger nära. Näringsämnen i det utgående vattnet bidrar till övergödning i sjöar och vattendrag.

Sunne kommun deltar i naturvårdsverkets kampanj ”Små avlopp - ingen skitsak”.  Syftet med kampanjen är att förbättra reningen av avloppsvatten från enskilda avlopp. Många fastighetsägare känner inte till vilket ansvar de har och vad som är ett godtagbart avlopp. Därför ska Sunne kommun träffa och diskutera problemet med fastighetsägare som har små avlopp om vad som gäller och hur de ska göra. Alla fastighetsägare måste enligt lag åtgärda avlopp som inte uppfyller lagens krav.

Kampanjen utförs områdesvis och påbörjas i Ed, Bjälverud, Öjervik och längs Björka älv. Fastighetsägarna bjuds in till informationsmöten i slutet på mars.
Personal från miljöenheten finns dessutom tillgänglig i Sunne kommuns monter på Villafamiljens mässa i Sunne, 26-28 februari, och svarar på frågor om enskilda avlopp.


Har du frågor kontakta gärna
Helene Bergman
Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Sunne kommun
Tel. 0565-16061
helene.bergman@sunne.se

eller

Åsa Duell
Vik. miljöinspektör, Sunne kommun
Tel. 0565-16247
asa.duell@sunne.se

Målmedvetet jobbar vi i Sunne kommun med vår strategi att göra Sunne så sagolikt som möjligt. Huvudmålet är att öka antalet invånare till 15 000. Har vi nöjda medarbetare, medborgare och företagare blir alla goda ambassadörer och fler vill stanna kvar eller flytta till Sunne.