Avesta kommun

Gamla Byn inför trygghetskonceptet Huskurage

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2017 08:08 CEST

Gamla Byn AB kommer att införa ett koncept för trygghet som kallas Huskurage för sina boende. Konceptet går ut på att informera och skapa mallar för att de boende ska handla enligt vissa riktlinjer när de misstänker våld i sitt område.

I Avesta kommun anmäldes 277 våldsbrott i nära relation år 2013-2016, 50 av dem som utsattes var barn. Våldet sker oftast i hemmet, vilket borde vara den tryggaste platsen för alla. I Sverige dödas över 20 personer varje år av våldet som används mot annan part i nära relation, majoriteten är kvinnor, men även barn och män dödas av närstående.

Konceptet Huskurage består av mallar för policyer, information och handlingsplaner som syftar till att uppmuntra de boende till att agera när de misstänker att våld sker, till exempel genom att knacka på, hämta hjälp eller ringa polisen.

- Polisen upplever till exempel att det är fler som är villiga att lämna vittnesmål där Huskurage är infört, säger Erica Dahlin, samordnare för det lokala brottsförebyggande rådet.

Den 15 juni kommer grundaren av Huskurage, Nina Rung, till Avesta för att föreläsa för att öka kunskapen om våld i nära relation och för att tydliggöra Huskurage som verktyg och praktiskt genomförande. Efter föreläsningen kommer det att finnas möjlighet för pressen att intervjua Gamla Byns VD Jan Näslund, Erica Dahlin samt Laila Borger, ordförande i Gamla Byn.

15 juni klockan 9.30-11.30
Best Western, Nya Star hotell Markustorget 1, Avesta

Det är Avesta kommuns lokala brottsförebyggande råd, Gamla byn AB samt Hyresgästföreningen som i samarbete har valt att införa konceptet Huskurage för boende i Gamla Byn AB:s lägenheter.

Frågor
Erica Dahlin, samordnare för det lokala brottsförebyggande rådet, Avesta kommun
0226-64 50 96, erica.dahlin@avesta.se

Laila Borger, ordförande i Gamla Byn, 072-5474744

När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupa andetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än Stora och Lilla Helvetet.