Mobila Posten

Gamla i glesbygd kan läsa posten vid köksbordet – Glesbygdspost -gäller även funktionsnedsatta och andra boende i glesbygd

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 10:33 CEST

Pressmeddelande

Stockholm 2008-09-03

Gamla i glesbygd kan läsa posten vid köksbordet - Glesbygdspost

-gäller även funktionsnedsatta och andra boende i glesbygd

Oavsett ålder eller funktionsnedsättning och har lantbrevbäring? Då behöver du inte längre gå till brevlådan och du kan läsa din post snabbare än om du bor i centrala Stockholm.

Nedmonteringen av servicen i glesbygden har nu gått så långt att man tar bort alla tjänster som tidigare funnits. Postdistributörerna vill inte längre ta ansvar för denna hantering då den inte är lönsam och därför tvingas PTS (Post- & Telestyrelsen) att genomföra en upphandling för att säkerställa servicen på landsbygden. Lösningen på problemet finns redan, Mobila Posten. Med Mobila Posten levereras posten direkt till datorn på köksbordet.

Mobila Posten är en miljövänlig tjänst som ger privatpersoner, företag och organisationer frihet från att tömma brevlådor, postboxar eller postfack. Pappersposten läses istället direkt i datorn var man än befinner sig i världen. Tjänsten är snabbare och avsevärt säkrare än traditionell posthantering. Människor med olika behov kan ta del av sin post på ett enklare sätt, likaså om du är på semester, bor i glesbygd, skärgård, eller är på resande fot. (www.mobila-posten.se)

Mobila Posten minskar posttransporterna som resulterar i minskade CO2 utsläpp, mindre försurning och resultatet blir en förbättrad miljö. Indirekt minskar pappersanvändningen avsevärt inte minst genom en minskad volym av direktreklam. Återvinningen av papper ökar från ca. 10% i genomsnitt för en privatperson till nästan 90% genom utnyttjandet av tjänsten. Tjänsten är helt enkelt det miljövänligaste alternativet som finns i dag. Varje abonnent bidrar till en minskad miljöbelastning som ger omedelbar effekt.

För mer information kontakta:

Mobila Posten

media@mobila-posten.se