ALMI Företagspartner Stockholm

Gamla Sibban i god form: Från konkurs till lönsamt företag på tre år

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 12:04 CET

För tre år sedan gick anrika musiktryckeriet SIB-tryck i Norsborg i konkurs. Tre entreprenörer köpte konkursboet och idag omsätter man 40 Mkr och har en rejäl vinst. Istället för 40 arbetslösa har 24 idag jobb i ett framgångsrikt företag. – Vi har byggt på den unika kunskapen att trycka musikomslag, säger VDn Lars-Eric Andersson. Företaget har fått finansiering från Almi Stockholm.

Stark tilltro till den nya ledningen
Det gällde att öka produktiviteten i bolaget. Man gick in och investerade bland annat via lånekapital från Almi Stockholm, som förstod ledningens kapacitet. – I Sibbans fall grundade sig vår bedömning på en kombination av vår tilltro till den nya ledningen och att man påvisade att företaget kunde komma tillbaka anpassad till en ny växande marknad, säger Lars Blomberg, affärskonsult hos Almi. VDn Lars-Eric Andersson har en bakgrund som försäljningschef och som VD i hotellbranschen. – Jag kände till Sibban redan tidigare och visste om potentialen. Därför kunde vi snabbt slå till och köpa konkursboet för tre år sedan, säger han. Lars-Eric Andersson är tillsammans med Marianne Askeroth och Magnus Öjdahl ägare till företaget.

Kunderna är extremt leveranskänsliga
Man investerade i ny teknik, fick starkare flöden i produktionen, minskade successivt antalet anställda och såg till att kombinera kvalitetstryck, bra pris med hög leveranssäkerhet. Bland annat efterbehandlingen dvs. bokbinderiverksamheten sker idag helt i egen regi. – Vi har idag kunder som vill trycka snabbt och frekvent, i mindre upplagor och som är extremt beroende av att vi håller leveranserna, säger Lars-Eric Andersson. Hälften av Sibbans omsättning går till musikbranschen i form av CD-omslag. När du köper en CD i handeln är omslaget sannolikt tryckt hos SIB-tryck.

Branschen kommer att utsättas för stora förändringar
Även om SIB-tryck fortsatt är ett växande företag, som går med vinst i en annars konservativ bransch med dålig lönsamhet tornar orosmolnen upp sig. Det kommer att blir stora förändringar i framtiden med utslagning, fusioner och ökad utlandskonkurrens. Hotet från tryckerier i Baltikum och andra östeuropeiska länder gäller idag främst större upplagor. – Men de blir allt skickligare så vi tar hotet på allvar, säger Lars-Eric Andersson.

Snabbhet och leveranssäkerhet
Att Sibban rest sig efter konkursen och blivit ett växande och lönsamt företag kan förklaras av att man målmedvetet hållit fast vid kärnverksamheten och satsat på tryck i mindre upplagor kombinerat med snabbhet och leveranssäkerhet. – Vi tror att vi når en högre omsättning om några år och en högre avkastning. Jag hoppas kunna finna fler nya kunder i leveranskänsliga branscher som till exempel banker och försäkringsbolag, säger Lars-Eric Andersson.

Almi Stockholm
Almi Stockholm erbjuder riskfinansiering i låneform för att medverka till utveckling, förnyelse och tillväxt i näringslivet. Målet är att fler bärkraftiga innovationer når marknaden. Att fler livskraftiga företag startas och att företagens effektivitet, konkurrenskraft och tillväxt ökar. Företaget SIB-tryck är ett exempel på företag som kunnat utvecklas genom finansiering från Almi Stockholm.

Stockholm den i november 2006
För ytterligare information:
Lars-Eric Andersson, VD SIB-tryck, 08-531 935 05, mobil: 073 397 93 12
Lars Blomberg, affärsrådgivare ALMI Stockholm, tel: 08-458 14 53. mobil: 070 696 13 11