Huddinge kommun - politik

Gamla vägar ska bli som nya

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 13:03 CEST

En högre ambitionsnivå med större investeringar ska minska det eftersatta gatuunderhåll som Huddinge kommun har byggt upp under många år. Nu tar den politiska majoriteten krafttag i gatuunderhållsarbetet och satsar i sin budget 15 miljoner extra för att minska det så kallade underhållsberget.

– Vi ser att behoven är stora när det gäller beläggningsåtgärder och för att undvika ännu dyrare framtida investeringar så åtgärdar vi nu problemen i snabbare takt, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Stora delar av Huddinges gatunät byggdes när kommunens villasamhällen växte fram under förra århundradet. Många av vägarna har därefter inte fått tillräckligt mycket beläggningsarbete, vilket har skapat ett stort underhållsbehov i det kommunala vägnätet. Sedan den alliansstyrda majoriteten tillträdde efter valet 2006 har de ökat underhållsarbetet av gator och vägar genom att under ett flertal år skjuta till mer pengar för att försöka komma i kapp.

– Flera år med enstaka miljonsatsningar har visat att det inte räcker för att åtgärda underhållsberget. I år lägger vi 7,5 miljoner på upprustning av gator och vägar och tillsammans med den stora satsningen för 2015 kommer dessa krafttag att ge en ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet på Huddinges
vägar, avslutar Tomas Hansson.

Årets tillskott på 7,5 miljoner ska beslutas av fullmäktige i juni.