Länsstyrelsen i Östergötlands län

Gammal hall blir minne

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 11:02 CET

Näthållare, omklädningsrum och poängräknare. Inventarierna talar tydligt om vilken funktion Norrköpings tennishall har fyllt under de senaste åtta decennierna. Nu markeras det kulturhistoriska värdet genom att Länsstyrelsen Östergötland förklarar hallen som byggnadsminne.


Det är på ägarens initiativ som Länsstyrelen har prövat och nu godkänt tennishallen som byggnadsminne. Hallen är en av landets äldsta bevarade och autentiska tennishallar som fortfaranda används för tennis. Den är ritad av norrköpingsarkitekten Anders Möller 1929, efter grundprinciper för tennishallar som togs fram av arkitekt Torben Grut. Samma principer har under stor del av 1900-talet varit modell även för många andra typer av idrottshallar.

- Det är intressant att vi får ytterligare ett byggnadsminne i Norrköping som har både arkitekturhistoriskt och idrottshistoriskt värde, säger länsantikvarie Bengt Häger. Värdefullt är att hallen är så välbevarad invändigt och att det fortfarande spelas tennis här, då kommer byggnaden till sin rätt. Vi får tacka tennisklubben för att den tar hand om sin hall så bra.

Domarstol och poängräknare. Foto: Jonna Stewenius, Länsstyrelsen Östergötland.

Byggnaden har såväl utvändigt som invändigt en utformning som är karakteristisk för 1900-talets tennishallar. Funktionen kan tydligt ses i exteriören genom bland annat det välvda taket och lanterninen. Invändigt har den ursprungliga planlösningen bevarats med tennishall, läktare, tambur med biljettlucka, entréhall med tidbokningsskåp, omklädningsrum och vaktmästarebostad. Karakteristiskt för de tidiga tennishallarna är konstruktionen med limträbalkar, ljusinsläppet via lanterniner samt den mörktonade vägg- och takpanelen. Andra typiska kännetecken är den fasta inredningen och inventarierna såsom domarstol, poängräknare, nät och näthållare.

För ytterligare upplysningar:
Länsantikvarie Bengt Häger, tfn 013-19 62 51