Västerbottens museum

Gammelskog i fokus på exkursion

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2013 19:47 CEST

Välkommen att följa med arkeologer och skogskonsulenter till Ekopark Käringberget, Fredrika. Vi tittar på spår i skogen som berättar hur skogen nyttjats förr. Lär dig se fällor, barktäkter, brandljud och bläckor i gamla träd. 

Inom ramen för projektet Kulturarvet i Nordskandinaviska gammelskogar 2 (KING 2) har inventeringar gjorts under 2011 och 2012 runt om i Västerbotten och i Helgeland, Norge. I år har ekopark Käringberget i Fredrika kommun, skyltats upp med informationstavlor för att sprida kännedom och kunskap om skogens kulturarv. 

Lördag den 5 oktober samlas alla intresserade vid rastplats Lögdeälven längs väg 92. Därifrån kör vi tillsammans in i Ekoparken. 

Medtag ordentlig matsäck och fika, samt kläder efter väder. 

Medverkande arkeologer: Erik Sandén, Västerbottens museum, Mikael Jakobsson, Skogsmuseet i Lycksele och Therese Sigmundsdotter, Skogsstyrelsen samt skogskonsulenterna Karin Johansson och Håkan Sikström från Skogsstyrelsen. Helena Dahlin, Sveaskog medverkar också.

Projektet KING 2 finansieras av EU Botnia-Atlantica och Region Västerbotten. Projektägare: Skogsstyrelsen i Västerbotten. Medverkande parter: Västerbottens museum, Skogsmuseet i Lycksele, Länsstyrelsen i Västerbotten, Helgeland museum samt Högskolan i Nesna.

Läs mer om projektet: http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Projekt/Pagaende-projekt/KING/

Västerbottens museum samlar, vårdar och visar delar av Västerbottens breda kulturarv. Våra profilområden är dokumentärfoto med unika bildsamlingar av Sune Jonsson och Bertil Ekholtz m fl, samt berättande – vi uppmuntrar och inspirerar att traditionen med muntligt berättande ska leva vidare. Museet finns i Umeå och här avlöser aktuella utställningar varandra. Här finns också världens äldsta skida!