LED & LED

Garage LED tillbyggnad en framgång

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2012 13:03 CET

Av Kristofer Blockhammar

Man letade efter ett sätt att förbättra strukturen och minska driftskostnaderna för garaget. De ursprungliga projektmålen var att:

1) Minska energikostnaderna
2) Minska underhållskostnader
3) Upprätthålla befintlig belysningsnivå
4) Öka synligheten
5) Göra en installation som skapade den snabbaste ROI

Man genomförde en serie tekniska studier för att testa installationer av LED armatur från olika tillverkare. Produkterna godkändes endast om deras design uppfyllde de specifikationer och krav för att passa i parkeringsgaragestrukturen. Armaturerna granskats för dess prestanda och visuella godtagbarhet, samt för dess estetiska utformning.

Garage användare tillfrågades för att se vad de gillade bäst. Även garage ägaren granskade självklart installationerna, eftersom denna skulle fatta det slutliga beslutet. Bland de olika synpunkterna var att "se förmågan" ökade med LED belysningen och att det inte finns några "mörka fläckar". Belysningsnivåerna är liknade den utbytta belysningen, med låga reflexer och enhetlighet.

De utbytta metallhalogenarmaturerna förbrukade 232 watt/styck, de nya LED armaturerna förbrukar endast 90 watt/styck, man sparar mer än 140 watt/styck. Kostnadsanalys visar en enkel återbetalningstid på 1,25 år, medan den tioåriga besparingen är 85 %.

LED armaturen erbjuder en lång livslängd och minskade underhållskostnader. För optimal prestanda har man valt vita lysdioder, dessa har en ljustemperatur på 6 000 K svalt vitt ljus och en färgåtergivningsindex på 75 CRI. De elektroniska LED drivarna har inbyggda överspännings-, överströms-, övertemperaturs- och kortslutningsskydd, drivarna återstartar automatiskt vid driftstopp.

LED belysningen är bättre än äldre HID teknik med en jämnare ljusflödesbeständighetsminskningskurva, minskningen för LED armaturen är minimal. LED armaturen påverkas inte av vibrationer och temperaturvariationer som är typiska i parkeringsgarage. LED armaturen uppfyller även kraven för energieffektivitet.

LED armaturens design gjorde den enkelt att installera, inga nya kablage behövdes, genom att använda den befintliga el strukturen minskade installationskostnaden. Att ta bort varje tidigare armatur och installera nya högkvalitativ armatur tog mindre än 18 minuter, det var mycket lätt, ett enkelt arbete.

Information om hur företag använder våra produkter på: http://www.ledochled.se/foretaget/

_________________________________________________________

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.