MKB - MänniskoKraft hB

Garanti Outplacement för övertaligpersonal eller personer som inte passar i verksamheten

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 12:23 CET

Vad göra om du har överflödig personal eller personal som inte håller
måttet. En person på chefsposition som inte håller måttet genom
samarbetsproblem, kommunikationsproblem eller andra problem kostar bolag
och verksamheter otroliga pengar varje år. Konjunkturen svänger upp och
ned, personal kan bli överflödig pga. överkapacitet eller teknisk
utveckling som gör att de personerna inte behövs mer i verksamheten.

Vad gör du om din verksamhet är överbemannad?
Går du ut med varsel och får stor negativ publicitet för din verksamhet
eller sköter du det på ett snyggt och etiskt sätt.

Outplacement är ett sätt att erbjuda personer som inte fungerar i
verksamheten eller är överflödiga i verksamheten en ny möjlighet till en
karriär som passar honom/henne.

Jag har hittat ett bolag i Sverige som garanterar personen annan
sysselsättning och som hjälper personen tills annan anställning eller eget
företag. Dessutom jobbar det här företager tills målet, annan anställning
eller eget företag är uppnått(till och med första orden är
erhållen). En garanti Outplacement kostar 98.000kr + 6.950:- +
moms, för den obligatoriska Lämplighetsanalysen, där man måste kommer
överens om vilka mål vi skall uppnå, innan jobbet börjar. Outplacement
företaget förbehåller sig rätten att säga nej om man inte är överens i
Lämplighetsanalysen.

MKB MänniskoKraft HB har jobbat lyckosamt med det här i flera
år och har hjälpt över 500 personer till ny anställning, varav
fler än 150 till eget företag.

Vill ni veta mer ? Mejla eller ring richard.stikkelorum@mkb.se
0704-238264

Affärsidéen är att hjälpa företag och verksamheter med analys och optimering av människor, verksamheter och affärsidéer samt verktyg för detta.

Verksamhetsutveckling sker genom Personal - Styrning - Optimering