Meet In Grid, fd RAU

Gard Titlestad, generalsekreterare ICDE, till EdTech Sweden

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2015 07:45 CEST

Generalsekreteraren för ICDE- International Council for Open and Distance Education och styrelsemedlem i UNESCO IITE ger en internationell utblick i sin Keynote på EdTech Sweden. Han kommer att lyfta internationella trender och strömningar inom senare och högre utbildning. Hur står sig Sverige i ett internationellt perspektiv och vilka hinder, möjligheter och styrkor kan identifieras?

EdTech Sweden adresserar en av de mest prioriterade frågorna för vårt utbildningssystem, de möjligheter och utmaningar digitaliseringen ställer oss inför. Sverige har halkat efter senaste årtiondet, men har många styrkor att bygga på.” -Gard Titlestad, ICDE

Gard har dessförrinnan varit chef för Nordiska Ministerrådets Utbildning och välfärdsdepartement och har även verkat som rådgivare och sakkunnig i olika sammanhang för Europakommissionen och norska staten.

Behov av en nationell strategi och vision

EdTech Sweden är ett initiativ och en mötesplats för beslutsfattare inom vuxenutbildning, corporate education, högre utbildning, myndigheter, näringsliv och politik där finns anledning att utnyttja Educational Technology för att kostnadseffektivt öka resultat och skapa en modern struktur som möter framtidens kompetenskrav. Det handlar ytterst om konkurrenskraft på individ, organisations och nationell nivå.

EdTech Sweden genomför sin första konferens den 12-13 November tillsammans med samarbetspartners. Talar från näringslivet gör även Christoffer Malm, SKF Global och hela programmet släpps successivt de närmsta veckorna. 

EdTech Swedens samarbetspartners: Anthon B Nilsen AB, Forskningsstiftelsen MTC, itslearning, Blackboard, , Gleerups, Lernia, Blekinge Tekniska högskola, DigiExam, Liber, Canvas, Astar och SVERD. Arrangör är Rektorsakademien Utveckling RAU.

Rektorsakademien Utvecklings ambition är att tillhandahålla mötesplatser för idéer och utvecklingsprojekt med syfte att modernisera utbildning, för ökat lärande. Vårt arbete föds ur en drivkraft att göra saker, tillsammans med våra samarbetspartners, som konstruktivt bidrar med något nytt. RAU är bland annat medarrangörer till SETT, SETTsyd och arrangörer av EdTech Sweden.