QlikTech

Gartner positionerar QlikTech som "Leader" i Magic Quadrant 2011 för Business Intelligence Platforms

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 10:48 CET

QlikTech, (NASDAQ: QLIK) en ledande leverantör av lösningar för  Business Discovery - användardriven Business Intelligence - har idag positionerats som Leader i Gartner, Incs, 2011 Business Intelligence Platform Magic Quadrant report*.

Det är QlikTechs kompletta vision av hur beslutsstöd ska skapa värde i kombination med bolagets förmåga att leverera en fungerande plattform för beslutsstöd som Gartner uppmärksammat. Gartners Magic Quadrants ger en bild av olika leverantörer i en given marknad och används ofta som beslutsunderlag av kundföretag när de avgör vilka bolag man vill samarbeta med och/eller vilka produkter eller tjänster som man ska köpa.

“Att QlikTech positioneras som Leader i Gartners Magic Quadrant för Business Intelligence Platform ser jag som ett bevis för att den användarorienterade syn på beslutsstöd - Business Discovery - som QlikTech utvecklat fått ordentligt fotfäste i kundföretagen,” säger QlikTechs koncernchef Lars Björk.

”Att vi positioneras som Leader bekräftar att vår syn på hur information ska användas skapar värde. Till skillnad från våra konkurrenter så tycker inte QlikTech att information och beslutsunderlag bara ska användas av ett fåtal människor i en organisation. Tvärtom har vi alltid hävdat att organisationer utvecklas bättre om många medarbetare får tillgång till bra beslutsunderlag. Med QlikView kan alla organisationer snabbt agera på den information som man redan har i sina informationssystem, information som idag normalt bara är tillgänglig för ett fåtal.”

QlikTechs kraftfulla och lättanvända lösning för Business Discovery förenar användbarheten i mjukvara för personlig produktivitet med analysförmågan i kraftfulla, specialiserade system för Business Intelligence (BI). QlikTechs plattform QlikView möjliggör intuitiv, användardriven analys som kan implementeras på några dagar eller veckor snarare än de månader eller rent av år som krävs för att få konkurrerande system på plats. Med QlikView avancerade associativa teknik kan användarna fritt navigera i stora datamängder på ungefär samma intuitiva sätt som man använder Google. Man är aldrig fastlåst i förbestämda strukturer och kan snabbt och enkelt se hur information av olika slag hänger ihop, eller vilken information som inte är relaterad. QlikView Business Discovery fungerar med befintliga BI-plattformar men lägger till ny funktionalitet som medger nya sätt att arbeta med information - alla sorters användare kan direkt få svar på de frågor de har, och dessutom genom nya kanaler som smartphones och Apples iPad. 

* Gartner “Magic Quadrants for Business Intelligence Platforms” av Rita Sallam, et al. 27 januari, 2011.

För mer information, kontakta:
Jenny Ehle, QlikTech, Director Marketing Nordic, 0733 - 84 98 57
jenny.ehle@qliktech.com (jenny.ehle@qliktech.com)

Om Magic Quadrant
Magic Quadrant är ett varumärke som ägs av analysföretaget Gartner, Inc. och som används för att i en fyrfältstabell positionera olika leverantörer i en marknad vid en specifik tidpunkt. I en Magic Quadrant uttrycks Gartners analys av hur olika leverantörer uppfattas givet vissa kriterier. En leverantörs positionering i en Magic Quadrant ska dock inte uppfattas som att Gartner rekommenderar leverantören i fråga och att en leverantör positionerats som en "Leader" ska inte tolkas som att man det bara är denna typ av leverantörer som man bör välja att köpa produkter eller tjänster från. Magic Quadrant ska ses som ett analysverktyg och ska inte användas som ett inköpsunderlag.

Om QlikTech
QlikTech (NASDAQ: QLIK) är ledande inom Business Discovery – användardriven Business Intelligence (BI). QlikTechs kraftfulla och lättanvända beslutstödsplattform tillhandahåller analys och sökfunktionalitet av högsta klass samtidigt som den är lika lätt att använda som ett vanligt Office-program. QlikView fungerar tillsammans med traditionella BI-lösningar men adderar även nya möjligheter för direkta analyser utan väntetid som enkelt kan skickas och delas, även som mobilapplikationer. Svenskgrundade QlikTech har sitt huvudkontor i Radnor, Pennsylvania i USA och kontor på många håll i världen. QlikTech har över 16 000 kunder i över 100 länder över hela världen.