Mendix Sverige

Gartner utnämner Mendix till “Cool Vendor 2009”

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2009 10:00 CEST

Stockholm - April 8, 2009. Mendix, världsledande leverantör av modelldriven applikationsutveckling, har blivit utnämnt till "Cool Vendor" i analysföretagets Gartners rapport "Cool Vendors in Application Development, New Tools, 2009". Rapporten identifierar "Cool Vendors" (leverantörer), produkter och nya trender inom applikationsutveckling.

"Vi är glada och nöjda över Gartners val av Mendix som "Cool Vendor", som vi ser som ett erkännande av den enastående innovation som Mendix har fört till marknaden för nästa generationens flexibla affärsapplikationer (SOBAs)" säger Mendix VD, Derek Roos.

"Mendix levererar en modelldriven miljö för applikationsutveckling, vilket innebär att både affärsanalytiker och IT engageras i modelleringsprocessen och applikationer levereras 4x snabbare än med traditionella verktyg", säger Roos. "Tillsammans med flexibilitet, kostnadsbesparingar och minskade projektrisker förklarar detta varför kunder snabbt inför Mendix banbrytande teknologi".

I Gartners rapport kan man läsa att "Mendix erbjuder en modelldriven miljö, vilket innebär att ingen kod genereras - modellen är direkt körbar. När projekt och processer ska lösa komplicerade problem med stora mängder information så innebär översättningen av kravspecifikationer i traditionella utvecklingsmiljöer till körbara applikationer en stor felkälla." Dessa felkällor elimineras med Mendix teknik.

Gartner skriver, "Projektledare och affärsanalytiker bör utveckla nya metoder för att framgångsrikt skapa applikationer byggda med nya, mer komplexa verktyg och processer". I rapporten har Gartner valt leverantörer med innovativa metoder för applikationsutveckling, och rapporten fokuserar speciellt på lösningarnas kvalité på avancerade projekt.

Gartner fortsätter, "Mendix insåg fördelarna med att kombinera fördelarna med modeller och flexibla (agile) metoder. Mendix fokus på SOBAs kommer att intressera affärsanalytiker och affärsarkitekter, som välkomnar den utökade möjligheten att kunna delta i utvecklingsprocessen. Projektledare som letar efter snabba lösningar med kvalitetskontroll och kostnadsbesparingar bör också undersöka Mendix erbjudande."

Om Gartner's Cool Vendors urvalsprocess
Gartner's ‘Cool Vendors' rapport är gjord för att belysa nya och innovativa leverantörer, produkter och tjänster. Gartner definierar en "Cool Vendor" som ett företag som erbjuder teknologi och lösningar som är: Innovativa, Ger användare möjligheter som inte funnits tidigare; har, eller kommer att ha (positiv) ekonomisk påverkan (inte teknik för teknikens skull); Fängslande, har fångat Gartner's intresse och nyfikenhet inom de senaste 6 månaderna. Läs mer om Gartner och "Cool Vendor" rapporten på www.gartner.com.

Om Mendix
Mendix
är marknadsledaren inom modelldriven applikationsutveckling. Mendix levererar en kraftull modelldriven plattform med verktyg och utvecklingsmiljö för att snabbt utforma, testa och optimera affärsprocesser integrerat i valfri befintlig IT-miljö.

Med Mendix teknologi används grafiska modeller - istället för kod - för att bygga dynamiska applikationer. Detta gränssnitt möjliggör på ett unikt sätt samarbete mellan de inblandade i utvecklingsarbetet.

Vårt mål är ett ge affärsanalytiker, projektledare, tekniska utvecklare och systemarkitekter ett kraftfullt gemensamt verktyg för att utveckla framtidens applikationer. Mendix har kontor i Stockholm, Rotterdam, Boston, Bangkok och London.


Besök gärna oss på www.mendix.com

###############
For more information, please contact:
Staffan Qvist
Döbelnsgatan 89
11352 Stockholm
+46 (0) 70 258 55 93
staffan.qvist@mendix.com
http://www.mendix.com