Stockholms Gartnersällskap

Gartnerfondens belöning 2012 - Björn Embrén, Trafikkontoret i Stockholm Stad

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2013 21:54 CET

Gartnerfonden har vid sitt styrelsemöte den 10 december 2012, enats om att fondens belöning för 2012 skall tilldelas Björn Embrén.

Belöningen utdelas med motiveringen:
För Björn Embréns stora och breda engagemang för stadens träd. Där Björn bidrar med sitt stora kunnande för trädens överlevnad och förnyelse i en utsatt miljö. Uppmärksamheten på Björns arbete är stort och hans visionära lärande om stadsträdens behov och villkor har lett till att nya metoder arbetats fram. Björn har i sitt arbete med växtbäddar, utifrån olika forskningsrön, utvecklat en fungerande konstruktion för växtbäddar i hårdgjorda ytor integrerat med infiltration av dagvatten och därmed lyckats skapa goda förutsättningar för stadsträdens etablering och framtida utveckling.
Björn har också hämtat nya sorter till Sverige och därmed lyckats förnya det offentliga stadsrummet, och lyckats få med sig både politiker och media i sitt arbete för nyanläggande och skötsel av Stockholm Stads träd.

Gartnerfonden - trädgårdsmännens allmänna understödskassa för människor i nöd - instiftades i Stockholm 1897. Ett flertal donationer utgör grunden för fonden. Dessbättre minskade så småningom behovet av understöd och vid representantmötet 1979 infördes en ändring i stadgarna, som medger
utdelandet av en belöning "till där av förtjänt trädgårdsman eller -kvinna".

Belöningen utdelades i samband med Gartnerfondens 59e representantmöte på Vin- och sprithistoriska muséet på Djurgården den 22 mars 2012.

För ytterligare information eller högupplöst bild:
Gartnerfondens ordförande Jörgen Orback,
Runskogsvägen 15, 192 48 SOLLENTUNA,
Tel. 08–412 53 90 e-post: jorgen.orback@tengbom.se

Stockholms Gartnersällskap är Sveriges äldsta trädgårdsförening.
www.gartnersallskapet.se