Livsmedelsverket

Gasad tonfisk riskerar konsumenten

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2005 10:22 CET

Genom att gasa färsk tonfisk med kolmonooxid behåller tonfiskköttet sin röda färg längre än naturligt. Konsumenten förleds att tro att det är färskare än den egentligen är. Det kan leda till histaminförgiftning.

Livsmedelsverket har uppmärksammat att det under flera år har kommit in färskt tonfisk behandlad med gasen kolmonoxid. Verket anser liksom EU-kommissionen att kolmonooxid är en tillsats som inte är tillåten.

”Ren rök”
Ett sätt att komma förbi reglerna om tillsatser är att röka fisken. Röken renas i en process som först tar bort de vanliga rökämnen som normalt ger röksmak till produkten vilket medför att endast de förbränningsgaser bland annat kolmonooxid, som bildas vid ofullständig förbränning, återstår, så kallad ”clean smoke” eller ”Clearsmoke”.

Histaminförgiftning
Eftersom tonfisk är en art som har ovanligt mycket av det röda pigmentet myoglobulin i muskelvävnaden, är muskeln intensivt röd när fisken är nyfångad men efterhand som den lagras falnar färgen på grund av oxidering och blir grå.
Nedbrytningen av pigmenten sker samtidigt som vissa förskämningsbakterier bildar ämnet histamin i köttet. Ett ämne som kan leda till matförgiftning.

Otillåten tillsats
EU-kommissionens uppfattning är att ”Clearsmoke tekniken” är att anse som en tillsats, eftersom syftet är att behålla tonfiskköttets röda färg längre, och bakteriefloran inte slås ut.

Länkar:
Om histamin i fisk. Se punkt 3.3
http://www.slv.se/templates/SLV_Page____5795.aspx#3

Tidigare artiklar:
Tonfisk bakom matförgiftning, 20 okt 2000
http://www.slv.se/templates/SLV_NewsPage____3111.aspx

Många magsjuka av nya fisksorter, 6 juli 1999
http://www.slv.se/templates/SLV_NewsPage____3238.aspx

Ytterligare upplysningar:
Pontus Elvingsson, statinspektör: 018-17 14 24

Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel: 018-175500