E.ON Sverige AB

Gasbussar minskar koldioxidutsläpp på Österlen med 1 700 ton

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2014 12:38 CET

Idag, tisdagen 14 januari, invigdes ett nytt tankställe för de gasbussar som trafikerar Ystad stadstrafik och regiontrafiken på Österlen. Volymen kommer att motsvara en årlig distribution på ca 850 000 Nm3 gas, vilket ersätter ungefär lika många liter diesel. Invigningen är resultatet av ett samarbetsavtal som tecknats mellan E.ON och Bergkvarabuss.

- Fordonsgasen bidrar till att bygga ett hållbart samhälle som drivmedel för såväl tunga som lätta fordon, inte minst inom kollektivtrafiken, som i detta fall. E.ON tar en aktiv roll för att reducera miljö- och klimatavtrycket från transportsektorn. Men varken E.ON eller någon annan kan ensamt driva utvecklingen, varför nyckelordet är samarbete, säger Peter Engström, ansvarig för E.ONs bio- och fordonsgasverksamhet.

- Under hösten har Bergkvarabuss fått förtroendet att starta upp tre stora trafikavtal i Skåne, varav Ystad är ett. I alla avtal har vi investerat i nya gasdrivna fordon. För att kunna leverera en bra produkt och minimera tomkörningen, och därmed miljöbelastningen, har vi tillsammans med E.ON etablerat en helt ny gasanläggning för långsamtankning av bussar på vår depå i Ystad. Detta är en satsning som vi är väldigt stolta över och som vi anser vara värd en riktig invigning, säger Göran Mellström, vd Bergkvarabuss.

Gasleveransen kommer under år 2014 vara naturgas, därefter är det 100 procent biogas.

När bussarna går på biogas tillförs ingen ytterligare koldioxid till atmosfären eftersom den ingår i det naturliga kretsloppet. Utsläppen av fossil koldioxid minskar då med strax över 1700 ton per år när bussarna går på biogas istället för på diesel. Ett resultat av ett samarbete med två nöjda partners, men frågan är om inte miljön ändå blir den stora vinnaren, säger Peter Engström.

 

För mer information kontakta

Jakob Holmström, kommunikationschef E.ON Gas, 0703-25 14 15


E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har runt 4 000 medarbetare i Norden. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerade 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.