Heda Skandinavien

Gasellföretag 2009

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 14:56 CET

För tredje året i rad har Heda Skandinvien AB utsetts till ett Gasellföretag. Så förutom att de blev Årets Företagare 2008 och vann MINO´s (Marknadsföreningen i Nyköping och Oxelösund) Guldnyckel 2009 har de fått ytterligare ett bevis på att de är ett mycket framgångsrikt företag.

Mindre än 1% av alla Sveriges företag klarar kraven för att utses till Gasellföretag. En gasell…

… har offentliggjort minst fyra årsredovisningar
… har en omsättning som överstiger 10 Mkr
… har minst 10 anställda
… har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen
… har under samma period minst fördubblat sin omsättning
… har ett för de senaste fyra åren samlat rörelseresultat som är positivt
… har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
… och har sunda finanser.

Begreppet Gasell är små, snabbt växande företag som ökar antalet arbetstillfällen till skillnad mot ekonomins elefanter, som i bästa fall står stilla men alltför ofta i stället minskar sysselsättningen. Gasellerna skiljer sig från de allra minsta ”musföretagen” som bara jobbar för brödfödan och avstår från expansion.

– Ja, trots att vi hamnade mitt i en finanskris fungerade det igen, säger Håkan Fälting, VD och ägare och fortsätter;
– Visst har vi känt av krisen, bl.a. under den period vår krona var mycket svag men 2009 har annars varit bra för oss. Vi har anställt ytterligare två personer och expanderat inom segmentet el, vilket har gjort oss till en ännu mer komplett leverantör.

Tre nya uppdrag inom kraftindustrin:

Nytt områdesskydd mottagningsstation K 20, Göteborg Energi.
I uppdraget ingår staket, staketlarm, kamera, inbrottslarm, passagekontroll mm. Heda Skandinavien är totalentreprenör och uppdraget ska slutföras under våren 2010.

Nytt områdesskydd vid kopplingsstation i Nacka, Vattenfall, Svenska kraftnät.
I uppdraget ingår staket, undergrävningsskydd samt grindar. Heda Skandinavien är här underentreprenör till SSM Building och uppdraget slutförs vintern 2009/2010.

Nytt områdesskydd vid kopplingsstation Simpevarp, Svenska kraftnät.
I uppdraget ingår staket, undergrävningsskydd, grindar och markarbeten. Heda Skandinavien är här underentreprenör till Siemens och uppdraget utförs 2010.  

Det sammanlagda ordervärdet är ca 10 miljoner.

 

För mer information:

Heda Skandinavien
Håkan Fälting, VD
0155 – 21 72 20
070 – 544 82 14
heda-skandinavien.se

Newmarket Town AB
Susanna Stenbeck
newmarket.se
0155 – 45 48 02

 

Heda Skandinavien - Fakta

Verksamhet:    Entreprenör inom områdesskydd i säkerhetsbranschen över hela Sverige

Grundades:        1991

Antal anställda:    36

Omsättning:        81 miljoner

Marknadsledande:    Inom högsäkerhetslösningar

Filial:    Heda Skandinavien Falun
Roxnäsvägen 1
791 44 Falun
023 – 100 66

Bland våra kunder:

Kärnkraftverk
Forsmark
Ringhals
Oskarshamn
Westinghouse Electric

Kriminalvårdsanstalter
Berga, Helsingborg
Kalix
Saltvik
Gävle
Mariestad
Tidaholm
Västervik
Skänninge
Fosic, Malmö
Roxtuna
Norrköping
Nyköping
Kumla
Hall
Hällby
Norrtälje
Salberga

Ambassader
Turkiet
Japan
Sverige
Kuba
Utökade ramavtal under 07/08
Banverket

Specialfastigheter
Stockholms Hamnar
Västerås stad

Flygflottiljer
Samtliga JAS-flygflottiljer m fl