Volvo Aero

Gasledningsbygge i Kina bra för Volvo Aero

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 10:20 CEST

General Electric har tagit hem en stor order på sin gasturbin LM2500 från Kina. Ett antal gasturbiner ska användas till ett av de största gasledningsprojekten i världen, "West-to-East Gas Pipeline", ungefär 870 mil lång. Volvo Aero är delägare i LM2500 och tillverkar delar till gasturbinen, vilket innebär att den stora kinesiska infrastrukturinvesteringen kommer att generera sysselsättning även i Trollhättan.

För Volvo Aeros del är det inte någon jätteorder. Det handlar om komponenter till LM2500 för drygt 40 miljoner kronor som ska levereras under 2009. Omkring 30 anställda är sysselsatta med anledning av beställningen.

Den kinesiska beställningen påverkar dock inte de pågående varselförhandlingarna. Volymerna är redan intecknade i företagets tillverkningsprogram.

Beställningar på komponenter till gasturbiner är samtidigt ett mycket viktigt komplement till den stora flygmotormarknaden, som just nu viker kraftigt.

- Gasturbinmarknaden är inte ännu så starkt påverkad av den globala finanskrisen, vilket hjälper oss att hålla vår totala beläggning på en jämnare och högre nivå än vad vi annars hade sett om vi bara producerade för den civila flygmarknaden, säger Stefan Oscarsson, chef för GE-affären på Volvo Aero.

Han har noterat en kraftig ökning av behovet av LM2500-gasturbiner på marknaden den senaste tiden.

- Främsta orsaken till det är att det byggs gasledningar på många ställen i världen just nu, för att man vill slippa transportera gas med t ex båt eller lastbil. Det totala marknadsbehovet visar också en ökning genom att stora pipeline-projekt pågår i både Kina och i Indien, förklarar Stefan Oscarsson.
Gasturbinen LM2500 är ett derivat, en modifierad flygmotor, som används för att driva pumpar, generera el och värme. Den används också som motor till både militära och civila båtar. Den bygger på CF6-familjen av flygmotorer, som bland annat sitter i Boeing 747.

Volvo Aero är också engagerat i andra gasturbiner som också är derivat av välkända flygmotorer.

Genom den nu aktuella gasledningen i Kina kommer gas att transporteras i ledningar från avlägsna områden i nordvästra Kina, nära gränsen mot Kazakhstan, till östra Kina, bland annat Shanghai, där man har ett akut behov av gas för att täcka det växande energibehovet.

Den 870 mil långa gasledningen (200 mil längre än kinesiska muren) kommer att gå genom 13 kinesiska provinser.

Bilder på LM2500 hittar du under News images i vårt bildgalleri på volvoaero.com. Där hittar du också en bild på en Boeing 747 med en CF6-80 motor. Det är den flygande motorn som LM2500 är ett derivat av.

Stefan Oscarsson Program Manager GE/IHI Phone: +46 70 674 62 77